Bluebeam Studio-regioner | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Bluebeam Studio är värdbaserat i flera regioner världen över. Om du befinner dig utanför USA kan det hända att du märker att det går fortare att ladda upp eller ladda ner om du väljer en Studio-region närmare dig. För varje region gäller särskilda regler och krav som förklaras under Vanliga frågor nedan.

Hur väljer jag Studio-region?

Varje Studio-region kräver ett separat Bluebeam ID (BBID). Projekt, sessioner och data delas inte mellan de olika servrarna av integritets- och sekretesskäl. Du måste skapa ett BBID som är specifikt för den Studio-region som du tänker använda.

 1. Öppna Studio-panelen (Alt+C).
 2. Markera flaggikonen och välj den Studio-region du vill använda.
  För att använda det BBID som är kopplat till din prenumerationsplan väljer du Använd mina inloggningsuppgifter för Revu.
 3. Välj Logga in.
  Du kan också logga in i Studio med ett annat BBID än det som du använder för att logga in i Revu.

Vanliga frågor – regionspecifika

USA, molntjänster i USA – https://studio.bluebeam.com

Vilka funktioner är tillgängliga för molntjänsterna i USA?

BBID-inloggning, Bluebeam Cloud, Studio-projekt, Studio-sessioner, Studio Prime API, Studio Prime-automatiseringar, Bluebeam Drawings – uppladdning och visning är tillgängliga inom molntjänsterna i USA.

Var kan jag göra ändringar av mitt konto för molntjänsterna i USA?

Du kan hantera ditt BBID-namn, ditt visningsnamn, din e-postadress och ditt lösenord för Studio US på https://accounts.bluebeam.com/.

Storbritannien, molntjänster i Storbritannien – https://bluebeamstudio.co.uk

Vilka funktioner är tillgängliga inom molntjänsterna för Studio UK?

Studio-projekt, Studio-sessioner och BBID-inloggning är tillgängliga inom molntjänsterna för Storbritannien.

Var kan jag göra ändringar av mitt konto för Studio UK?

Du kan hantera ditt BBID-namn, ditt visningsnamn, din e-postadress och ditt lösenord för Studio UK på https://accounts.bluebeamstudio.co.uk/.

Var lagrar Studio UK mina data?

Regionen Studio UK är värdbaserad på en AWS-server i London, England.

Efterlever Studio UK GDPR?

Ja. Om du har frågor eller behöver mer information kan du vända dig till gdpr@bluebeam.com.

Tyskland, molntjänster i Tyskland – https://bluebeamstudio.de

Vilka funktioner är tillgängliga inom molntjänsterna för Studio DE?

Studio-projekt, Studio-sessioner och BBID-inloggning är tillgängliga inom molntjänsterna för Tyskland.

Var kan jag göra ändringar av mitt konto för Studio DE?

Du kan hantera ditt BBID-namn, ditt visningsnamn, din e-postadress och ditt lösenord för Studio DE på https://accounts.bluebeamstudio.de/.

Var lagrar Studio DE mina data?

Regionen Studio DE är värdbaserad på en AWS-server i Frankfurt, Tyskland.

Efterlever Studio DE GDPR?

Ja. Om du har frågor eller behöver mer information kan du vända dig till gdpr@bluebeam.com.

Mitt team talar tyska. Kommer allt i Studio DE att vara översatt för dem?

 • Tyska användare som kommer åt Studio i Revu för Windows kan räkna med att få se hela gränssnittet på tyska.
 • E-postmeddelanden som skickas från Studio är för närvarande bara tillgängliga på engelska, oavsett vilken region som används.
 • Studio-portalen är endast tillgänglig på engelska.

Mitt team talar inte tyska. Kommer de ändå att kunna använda Studio DE?

Ja. Eftersom valet av Studio-region inte är kopplat till användarens språkinställningar går det bra att ansluta till valfri Studio-region och samtidigt välja vilket språk som helst som stöds i panelen för Revu-inställningar. Automatiska e-postmeddelanden som skickas från Studio kommer dock för närvarande även fortsättningsvis att vara på engelska.

När kommer Studio (användargränssnitt, e-postmeddelanden m.m.) att finnas på andra språk?

För närvarande kan vi inte uppge någon specifik tidsplan för översättning av allt Studio-innehåll till andra språk än engelska.

Sverige, molntjänster i Sverige – https://bluebeamstudio.se

Vilka funktioner är tillgängliga inom molntjänsterna för Studio SE?

Studio-projekt, Studio-sessioner och BBID-inloggning är tillgängliga inom molntjänsterna för Sverige.

Var kan jag göra ändringar av mitt konto för Studio SE?

Du kan hantera ditt BBID-namn, ditt visningsnamn, din e-postadress och ditt lösenord för Studio SE på https://accounts.bluebeamstudio.se/.

Var lagrar Studio SE mina data?

Serverregionen Studio SE är ligger på en AWS-server i Stockholm.

Efterlever Studio SE GDPR?

Ja. Om du har frågor eller behöver mer information kan du vända dig till gdpr@bluebeam.com.

Mitt team talar svenska. Kommer allt i Studio SE att vara översatt för dem?

 • Svenska användare som kommer åt Studio i Revu för Windows kan räkna med att få se hela gränssnittet på svenska.
 • E-postmeddelanden som skickas från Studio är för närvarande bara tillgängliga på engelska, oavsett vilken region som används.
 • Studio-portalen är endast tillgänglig på engelska.

Mitt team talar inte svenska. Kommer de ändå att kunna använda Studio SE?

Ja. Eftersom servervalet inte är kopplat till användarens språkinställningar går det bra att ansluta till valfri Studio-region och samtidigt välja vilket språk som helst som stöds i panelen för Revu-inställningar. Automatiska e-postmeddelanden som skickas från Studio kommer dock för närvarande även fortsättningsvis att vara på engelska.

När kommer Studio (användargränssnitt, e-postmeddelanden m.m.) att finnas på andra språk?

För närvarande kan vi inte uppge någon specifik tidsplan för översättning av allt Studio-innehåll till andra språk än engelska.

Australien, molntjänster i Australien – https://bluebeamstudio.com.au

Vilka funktioner är tillgängliga inom molntjänsterna för Studio AU?

Studio-projekt, Studio-sessioner och BBID-inloggning är tillgängliga inom molntjänsterna för Australien.

Var kan jag göra ändringar av mitt konto för Studio AU?

Du kan hantera ditt BBID-namn, ditt visningsnamn, din e-postadress och ditt lösenord för Studio AU på https://accounts.bluebeamstudio.com.au/.

Var lagrar Studio AU mina data?

Regionen Studio AU är ligger på en AWS-server i Sydney, Australien.

Hur följer Studio i Australien den australiska sekretesslagen Privacy Act?

De australiska sekretessprinciperna (Australian Privacy Principles) är ett ramverk för sekretess som reglerar de rättigheter och skyldigheter som företag har med avseende på:

 • Insamling, användning och avslöjande av personuppgifter.
 • Integritet för och rättelse av personuppgifter.
 • Enskildas rätt att få tillgång till sina personuppgifter.

Bluebeam Studio i Australien följer de australiska sekretessprinciperna. Vi har granskat och uppdaterat våra interna kontroller och hanteringsmetoder för att se till att våra australiska användares personuppgifter hanteras på rätt sätt. Vi har också infört en ny uppsättning användarvillkor för Studio i Australien, som är specifika för det landet. Vi på Bluebeam tar efterlevnaden på stort allvar och kommer att fortsätta att fungera som tillförlitlig partner för våra kunder världen över. Om du har fler frågor är du välkommen att kontakta oss på privacypolicy@bluebeam.com

Vanliga frågor – allmänt

Finns det någon lista över URL:erna för alla Studio-regioner som är tillgängliga för närvarande?
Hur håller jag koll på drifttid och underhåll för Studio?

Du kan kontrollera status för alla Studio-regioner på https://status.bluebeam.com/.

Vilka säkerhetsprotokoll följer Studio?

Vi på Bluebeam ser våra kunders datasäkerhet som en av våra främsta prioriteringar. Studio-plattformens infrastruktur innehåller stränga åtkomstkontroller och bygger på ledande praxis för multifaktorautentisering samt identitets- och åtkomsthantering. Vi säkerställer även noggrann åtkomstloggning och hantering av ändringskontroll samt genomför regelbundna sårbarhetsbedömningar. Mer information finns i vår säkerhetsguide för Studio.

Hur bjuder jag in en användare som använder ett konto i en annan Studio-region till en session eller ett projekt?

Du bjuder in dem på samma sätt som alla andra användare. De kommer att behöva skapa ett nytt BBID för den Studio-region där sessionen eller projektet ligger.

Hur kan jag återställa en borttagen session eller ett borttaget sessionsdokument i en annan Studio-region?
Kommer mitt konto för en Studio-region utanför USA att fungera tillsammans med Bluebeam Gateway?

Gateway är endast kompatibelt med konton baserade i USA. Gateway-administratörer måste fortsätta att använda sina USA-baserade BBID-konton för att hantera licenser genom Bluebeam Gateway. Mer information finns i vår användarguide för Gateway.

Erbjuder Studio-regioner utanför USA någon API, eller tillgång till Studio Prime?

Åtkomst till Studio Prime och API är endast tillgänglig från Studio-regionen i USA.

Kan jag välja en Studio-region i Revu för iPad?

Möjligheten att välja en Studio-region lades till genom en uppdatering som gjordes nyligen. Uppdatera Revu för iPad för att se till att du använder den senaste versionen. Gör så här för att byta Studio-region:

 1. Öppna fönstret Inställningar.
 2. Välj Studio i sidofältet.
 3. I fältet Server skriver du in URL:en för önskad Studio-instans. till exempel https://bluebeamstudio.se.
 4. Stäng fönstret Inställningar.

Revu för iPad bör nu vara anslutet till den Studio-region du har valt.

Kommer de här Studio-regionerna att ha stöd för SSO eller tvåfaktorautentisering?

SSO/2FA är inte tillgängligt just nu, men vi planerar att stödja det längre fram.

Instruktioner

Studio

Du kan vid behov byta Studio-region till en region utanför USA.

Related Articles