Studio-fel: Projektfilens sökväg är för lång. | Revu 21

Denna artikel gäller:

  • Core
  • Complete

Problem

Följande meddelande visas när du försöker ladda upp en fil till ett Studio-projekt:

Fel: Projektfilens sökväg är för lång.

Orsak

I Windows kan en filsökväg innehålla upp till 260 tecken, men för Studio-projekt är gränsen 180 tecken, inklusive fil- och mappnamn. Den här gränsen finns på grund av hur filer cachelagras i Windows. Filer som laddas upp till Studio-projekt måste kopieras till din lokala användarprofil, som du hittar här:

C:\Users\[YourUserName]\AppData\Local\Bluebeam\0

Genom att filerna kopieras till användarprofilen kan Revu fortsätta att arbeta med filer i Studio-projekt utan internetanslutning, men det innebär också att filsökvägen måste innehålla fler tecken. För att även längre användarprofilnamn ska fungera har Studio-projekt en gräns på 180 tecken, så att inga filsökvägar överskrider Windows-gränsen på 260 tecken.

[Användarprofilnamn] + [Projektmapp(ar)] + [Projektnamn] < 260 tecken

Lösning

Bluebeam föreslår följande tips för att göra filsökvägen kortare:

  • Förkorta ord till tre eller fyra bokstäver. (Exempel: Proj istället för Projekt)
  • Ta bort mellanslag mellan ord, och använd versaler för att skilja mellan orden. (Exempel: NyaRitn istället för Nya ritningar)
  • Ta bort mellanslag mellan datum, och/eller använd siffror. (Exempel: Aug17 istället för Augusti2017)

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Felmeddelande

Studio

Följande meddelande visas när du försöker ladda upp en fil till ett Studio-projekt: Fel: Projektfilens sökväg är för lång. Läs om vad som orsakar det här felet och hur du löser det.

 

Related Articles