Filer kan inte laddas upp eller laddas ner i Studio eftersom datorns klocka är felaktig | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Sammanfattning

Filer laddas inte upp eller ner i en Studio-session eller ett Studio-projekt, eller så visas följande meddelande: Klockan i systemet har inte rätt tid. Uppdatera systemklockan och försök igen.


Problem

Dokument i en Studio-session eller ett Studio-projekt laddas inte upp eller ner när klockan på din dator visar fel och skiljer sig från klockan på Studio-servern med mer än 15 minuter.

Fel i Studio-sessioner

Uppladdningsfel

På grund av ett uppladdningsfel visas felmeddelandet Väntande uppladdning efter filnamnet.

Nedladdningsfel

På grund av ett nedladdningsfel visas både filnamnet och felmeddelandet Nerladdning misslyckades med röd text.

Fel i Studio-projekt

Ladda upp en fil

När du försöker ladda upp en fil till ett Studio-projekt misslyckas uppladdningen utan att det visas något felmeddelande.

Nedladdningsfel

När du försöker ladda ner en fil från ett Studio-projekt visas följande felmeddelande: Klockan i systemet har inte rätt tid. Uppdatera systemklockan och försök igen.

Lösning

Lösningen är att korrigera tiden på datorn och sedan försöka ladda upp eller ner filerna igen. Följ stegen från Microsoft för att ställa in tiden. När du har korrigerat tiden återgår du till Revu.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Felmeddelande

Studio

System och miljö

Dokument i en Studio-session eller ett Studio-projekt laddas inte upp eller ner när klockan på din dator visar fel och skiljer sig från klockan på Studio-servern med mer än 15 minuter. Lär dig hur du löser problemet.

Related Articles