Så här konverterar du en sida i Microsoft Office till en PDF-fil | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Bluebeam PDF-skrivare är en virtuell skrivare som ingår i Revu och som konverterar valfri sida till en PDF-fil via utskriftsfunktionen i ett program. Med Bluebeams pluginprogram för Microsoft Office kan du exportera innehållsrika PDF- och bildfiler tack vare funktioner som är utformade för att hålla dina dokumentelement intakta.

Prenumerationsplanerna Core och Complete innehåller ytterligare plugin-program för AutoCAD, Revit, SketchUp Pro, Navisworks och SolidWorks. Klicka här om du vill ha mer information om hur du installerar Bluebeam-plugins.

Spara dokument som PDF-filer med Bluebeam-skrivaren

Du kan använda Bluebeam PDF-skrivare för att spara valfritt dokument med hjälp av alternativet för att skriva ut som PDF.

 1. Från vilket program som helst som kan skriva ut på en skrivare öppnar du en sida du vill spara som PDF.
 2. Öppna menyn Skriv ut. Det är vanligtvis Arkiv > Skriv ut (Ctrl+P).
 3. I menyn Skrivarval väljer du Bluebeam PDF som skrivare.
  Bluebeam PDF-skrivare i listrutan för Skrivare.
 4. Justera utskriftsparametrarna på samma sätt som om du skulle skriva ut dokumentet på papper.
 5. Välj Skriv ut.

Bluebeams pluginprogram för Microsoft Office-sviten

När Revu är installerat ska Bluebeams pluginprogram visas på fliken BLUEBEAM till höger om menyfliksområdet i Microsoft Office-program som Word, Powerpoint, Excel och Outlook.

Fliken för Bluebeams pluginprogram i Microsoft Office

Konvertera ett Microsoft Office-dokument till en PDF-fil

Med Skapa PDF konverteras ett öppet dokument till en PDF-fil med aktuella inställningar.

 1. Om du vill anpassa inställningarna för PDF-export väljer du Ändra inställningar.
  • På fliken Allmänna inställningar kan du välja vilka element och egenskaper som ska visas i den exporterade PDF-filen, PDF-filens DPI (punkter per tum), vilka sidor som ska tas med och var filen ska sparas.
  • På fliken Utskriftsformat kan du anpassa sidinställningarna i listrutan.
   • Med Anpassad kan du göra en engångsinställning som inte sparas för framtida dokument.
   • Med Global kan du spara och importera anpassade inställningar för framtida dokument och andra Revu-användare.
  • På fliken PDF-säkerhet kan du lösenordsskydda det utskrivna dokumentet eller begränsa redigerings- och utskriftsrättigheterna.
 2. Välj OK för att spara dina inställningar eller välj Create File (Skapa fil) för att skapa PDF-filen med dessa inställningar.

Batcha PDF-filer från Microsoft Office

Du kan samla flera Microsoft Office-dokument i PDF-batcher direkt från Bluebeams pluginprogram.

Spara alla öppna dokument innan du skapar en PDF-batch.

Gör så här för att skapa en PDF-batch:

 1. I ett Microsoft Office-program går du till fliken BLUEBEAM och väljer Batcha PDF.
 2. Välj Ny batch… och välj sedan de mappar eller enskilda filer som du vill lägga till.
 3. Välj sidor och alternativ för utskriftsformat från listrutorna.
 4. DinPDF-batch kan exporteras som något av följande:
  • En enda utdatafil
  • En utdatafil per dokument
  • En utdatafil per sida
 5. Välj utdatamapp och sedan OK.
 6. I fönstret för Bluebeam-batchen går du till Kör > Batchkonvertering.

Du hittar din PDF-batch i den valda utdatamappen.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och pluginprogram

Blubeam-pluginprogrammen lägger till extra funktioner i program som Microsoft Office-sviten. I den här artikeln går vi igenom processen med att använda Bluebeam-pluginprogrammen för att skapa en PDF-fil från program i Microsoft Office.

Related Articles