Så här överför du verktygssatser till Revu för iPad | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?


Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Du kan exportera en verktygssats från Revu 21 och ladda upp den till ett Studio-projekt. När du ansluter till projektet från Revu för iPad kan du importera verktygssatsen och använda den där.

Exportera verktygssatsen från Revu 21

 1. Gå till panelen Verktygslåda.
 2. Välj Verktygslåda > Hantera verktygssatser.
 3. Välj den verktygssats som du vill exportera och välj sedan Exportera.
 4. Ladda upp filen med verktygssatsen (.btx) till ett Studio-projekt.
  Namnet på .btx-filen kan skilja sig från det namn som visas i Verktygslådan eller dialogrutan Hantera verktygssatser.

Importera verktygssatsen till Revu för iPad

 1. Öppna Revu för iPad och välj Dokumenthantering.
 2. Logga in i ditt Studio-projekt och tryck på filen med verktygssatsen för att importera den till Verktygslådan i Revu för iPad.
 3. Välj Flikåtkomst och öppna Verktygslådan för att börja använda verktygssatsen.

Instruktioner

Revu för iPad

Markering

Gränssnitt och navigering

Du kan överföra en verktygssats genom att exportera den från Revu 21, ladda upp den till ett Studio-projekt, ansluta till projektet med Revu för iPad och sedan importera verktygssatsen.

Related Articles