Installationsguide för Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Den här artikeln hjälper dig att installera Revu på en enskild dator. Om du är IT-administratör och försöker distribuera Revu till flera datorer kan du läsa handboken för Bluebeam-prenumeration för IT-administratörer.

Checklista före installationen

 • Bekräfta kompatibilitet och uppdatera Windows: Kontrollera att ditt system är kompatibelt med Revu i kompatibilitetstabellen för Bluebeam Revu. Kontrollera dina Windows-uppdateringar och slutför eventuella väntande omstarter. Annars kan det uppstå problem med installationerna av .NET Framework och Revu.
 • Spara ditt arbete och stäng eventuella öppna program. Systemet kan behöva startas om för att slutföra installationen. Om du är Studio-användare ska du checka in alla projektfiler och försäkra dig om att väntande sessionsobjekt har laddats upp för att förhindra möjliga datakonflikter mellan olika versioner. Klicka här för mer information om att stämma av ändringar.

Installera Revu

 1. Öppna .exe-filen när du har laddat ner installationsprogrammet.
 2. När dialogrutan InstallShield Wizard visas väljer du önskat språk och klickar på Nästa.
  Bild av installationsfönstret
  Välj ditt språk i listrutan.
 3. Om en senare version av Revu redan finns installerad (Revu 2016 eller senare) visas dialogrutan Installationsalternativ.
  • Klicka på Uppgradera om du vill uppdatera din befintliga programvara till den senaste versionen (t.ex. från Revu 20 till Revu 21).
  • Klicka på Sida vid sida om du installerar en ny version av Revu för att utvärdera den innan du köper. På så sätt kan du behålla båda instanserna av Revu på datorn.

  Bild av installationsfönstret med installationsalternativ
  Välj ett installationsalternativ om du redan har en tidigare version av Revu installerad.
 4. Klicka på Installera när du har gjort ditt val.
 5. Klicka på Slutför när den sista installationsdialogrutan visas. Starta inte Revu eller Bluebeam Administrator förrän du har klickat på Slutför och det sista installationsfönstret har stängts.
 6. Öppna Revu när installationen är klar och logga in med ditt BBID när du blir uppmanad att aktivera.

Felsökning

Om du stöter på problem kan du kontakta oss för mer hjälp med installationen.

Installation

Revu 21

Installation

Related Articles