Installationsguide för Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Den här artikeln hjälper dig att installera Revu på en enskild dator. Om du är IT-administratör och försöker distribuera Revu 21 till flera datorer inom din organisation kan du läsa IT-adminresurser för Revu 21.

Om du inte har något aktivt prenumerationskonto installeras Revu 21 automatiskt i skrivskyddat läge. Klicka här för att registrera dig för en kostnadsfri testversion av vår mest omfattande Bluebeam-prenumerationsplan.

Checklista före installationen

 • Bekräfta kompatibilitet och uppdatera Windows: Kontrollera först att ditt system är kompatibelt med Revu i kompatibilitetstabellen för Bluebeam Revu.Kontrollera dina Windows-uppdateringar och slutför eventuella väntande omstarter. Annars kan det uppstå problem med installationerna av .NET Framework och Revu.
 • Spara ditt arbete: Stäng alla öppna program. Systemet kan behöva startas om för att slutföra installationen. Om du är Studio-användare ska du checka in alla projektfiler och försäkra dig om att väntande sessionsobjekt har laddats upp för att förhindra möjliga datakonflikter mellan olika versioner. Klicka här för mer information om att stämma av ändringar.

Ladda ner och installera Revu 21

För att ladda ner och installera Revu 21 går du till Bluebeams nedladdningscenter, väljer Ladda ner för dator och utför sedan följande steg:

 1. Öppna den .exe-fil som du har laddat ner.
 2. I InstallShield-guiden väljer du önskat språk och klickar sedan på Nästa. Bild av installationsfönstret
 3. Installationsprogrammet för Revu kontrollerar om du har en tidigare version av Revu installerad.
  • Om du installerar Revu för första gången följer du anvisningarna i InstallShield-guiden.
  • Om du redan har Revu 2016 eller tidigare installerat visas dialogrutan Installationsalternativ. Välj ett av följande installationsalternativ:
    • Välj Uppgradera om du vill uppdatera din befintliga programvara till den senaste versionen.
    • Välj Sida vid sida om du installerar en ny version av Revu för att utvärdera den innan du köper och vill behålla båda instanserna av Revu på datorn.
     Bild av installationsfönstret med installationsalternativ
     Välj ett installationsalternativ om du redan har en tidigare version av Revu installerad.
 4. Klicka på Installera.
 5. Klicka på Slutför när den sista dialogrutan för installationen visas.
  Starta inte Revu eller Bluebeam Kontrollpanel förrän du har klickat på Slutför och det sista installationsfönstret har stängts.
 6. Öppna Revu när installationen är klar och logga in med ditt BBID när du blir uppmanad att aktivera.

Felsökning

Om du stöter på problem kan du kontakta oss för mer hjälp med installationen.

Konfiguration

Revu 21

Installation

Installationsguiden för Revu 21 beskriver steg för steg hur du installerar Revu 21 på din dator.

Related Articles