Så här migrerar du sessionsdokument mellan olika Studio-serverregioner | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Core
 • Complete

För att kunna migrera Studio-sessionsdata från en Studio-server till en annan måste du ladda ner alla sessionsfiler och ladda upp dem till en ny server. Om dina sessioner till exempel ligger på Studio US och du vill migrera dina data till Studio AU, måste du först ladda ner och säkerhetskopiera dina filer, skapa ett Bluebeam ID (BBID) på den australiska servern och sedan ladda upp filerna till den nya servern.

Markeringar som migreras från en Studio-session till en annan blir låsta när de har laddats upp till en ny session.

Så här laddar du ner och säkerhetskopierar dina Studio-data

För att kunna ladda ner och säkerhetskopiera dina sessionsfiler måste du först avsluta sessionen. Endast värdar och användare med behörigheten Full kontroll kan avsluta en session.

Gör så här för att avsluta en session:

 1. Gå med i sessionen och kontrollera att ingen annan är aktiv.
 2. I <menyn Sessionsnamn – sessions-ID> väljer du Slutför session.
 3. Om du vill inkludera markeringar som har gjorts av specifika deltagare väljer du deras namn i listan Inkludera markeringar. Eventuella markeringar som inkluderas i ett sessionsdokument kan inte ändras när dokumentet har laddats upp till en ny session.
 4. Välj Spara i mapp för att spara sessionsdokumenten i en specifik mapp och förhindra att de ursprungliga filerna skrivs över.
  Om du vill ändra mappens standardplats väljer du och navigerar till önskad mapp. Du kan också välja Undermapp till session för att skapa en undermapp med sessionens namn på den angivna platsen.
 5. Välj Stäng filer efter avslutad session för att automatiskt stänga eventuella sessionsfiler som för närvarande är öppna i Revu.
  Om du vill skapa en rapport för sessionen väljer du Generera rapport.Om du vill lära dig mer om olika typer av sessionsrapporter och deras inställningar finns information om att skapa sessionsrapporter här.
 6. Avsluta sessionen genom att välja OK.

Sessionen och alla dess filer tas bort från Studio-servern när sessionen är avslutad. Om du behöver återställa några sessionsdokument måste du först återaktivera sessionen (inom 120 dagar) och sedan återställa önskade sessionsdokument.

Så här laddar du upp dina Studio-data till en ny server

Innan du laddar upp dina Studio-data till en ny server måste du se till att du har ett BBID som är kopplat till den Studio-regionen. Tänk på att eventuella PDF-filer som innehåller markeringar från den tidigare sessionen kommer att låsas. Du kommer att kunna lägga till nya markeringar i dokumentet, men inte ändra några befintliga markeringar från den tidigare sessionen.

Gör så här när du har loggat in i Studio-serverregionen:

 1. Välj symbolen och välj sedan Ny session.
 2. Under Dokument väljer du Lägg till. Navigera till den mapp där dina sessionsdokument finns och välj de aktuella dokumenten.
 3. Konfigurera dina sessionsinställningar och välj sedan OK.

En ny session öppnas med dina valda dokument. Bjud in användare till sessionen för att börja samarbeta.

Felsökning

Studio

För att kunna migrera Studio-sessionsdata från en Studio-server till en annan måste du ladda ner alla sessionsfiler och ladda upp dem till en ny server. Om dina sessioner till exempel ligger på Studio US och du vill migrera dina data till Studio AU, måste du först ladda ner och säkerhetskopiera dina filer, skapa ett Studio-konto på den nya servern och sedan ladda upp filerna till den nya servern.

Related Articles