Så lägger du till en bild av din signatur i en PDF-fil | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Ibland kan du behöva lägga till en snabb underskrift i en PDF-fil. Lägg enkelt till en elektronisk signatur direkt i Revu i stället för att skriva ut dokumentet, underteckna det med en penna och skanna det för att få en PDF-fil igen.

En elektronisk signatur skiljer sig från en digital signatur, men är fortfarande juridiskt bindande och perfekt för vissa situationer, till exempel när du ska underteckna en inköpsorder.

Du kan skapa en elektronisk signatur genom att lägga till en bild av din underskrift med genomskinlig bakgrund, eller genom att använda verktyget Penna.

Lägg till en bild av din underskrift

Följande steg förklarar hur du kan lägga till en bild av din underskrift i en PDF-fil och göra bilden genomskinlig, så att den inte döljer någon information som finns bakom den.

För bästa resultat bör du använda en bild med vit bakgrund.
 1. Skanna en bild av din underskrift eller skicka en till dig själv via e-post med en mobil enhet.
  Skanna inte in signaturen som en PDF-fil. Endast bildfiler (.jpg eller .png) fungerar i den här processen.
 2. Gå till Verktyg > Markering > Bild > Från fil och välj bilden av din underskrift i Utforskaren.
 3. Klicka och dra din signatur till dokumentet.
 4. Välj Beskär i verktygsfältet Egenskaper. Klicka och dra runt bilden för att ta bort extra utrymme.
 5. Ändra storlek på bilden och placera den där den ska vara i dokumentet. Bakgrunden är fortfarande ogenomskinlig och täcker allt som finns bakom den.
 6. Gå till panelen Egenskaper och klicka på ikonen Maskeringsfärg för att göra bildens bakgrund genomskinlig. Välj vitt i färgmenyn.
  Bildegenskaper – maskeringsfärg
  Maskering kan också kommas åt via verktygsfältet Egenskaper bredvid ikonen Beskär när en bild är vald.
 7. Öka toleransen med ± bredvid Maskeringsfärg så att färger som nästan är vita också blir genomskinliga. Öka toleransen tills hela bakgrunden är genomskinlig.
 8. Lägg sedan till din signatur i Verktygslådan så att du kan använda den igen:
  • Högerklicka på bilden och välj Lägg till i Verktygslåda > Mina verktyg.
 9. Inför bildmarkeringen innan du sparar och skickar din PDF-fil:
  • Högerklicka på bilden och välj Inför.

Använd verktyget Penna

Ett annat sätt att skapa en elektronisk signatur är att använda verktyget Penna. Eftersom det är svårt att skriva tydligt med en muspekare är det enklare att skapa signaturer med en surfplatta eller en enhet med penna. När du är färdig med din signatur kan du använda stegen ovan för att spara den i Verktygslådan. Då kan du återanvända den senare.

I Bluebeam Cloud går det inte att lägga till en digital signatur i en ritning, men det går att infoga en bild av en digital signatur från Verktygslådan.

Instruktioner

Markera

Revu gör det enkelt att lägga till en signatur i din PDF-fil i stället för att behöva skriva ut, signera och skanna in filen igen. Klicka för att läsa om hur du gör.

Related Articles