Så här säkerhetskopierar, nollställer och återställer du Revu-inställningar | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Säkerhetskopiera dina Revu-inställningar

När du säkerhetskopierar dina Revu-inställningar skapas en zip-fil som du kan använda för återställning om du får problem med din dator eller behöver byta till en ny. Även om du inte har tänkt att byta till en annan dator direkt, kan det vara bra att spara en fil med en säkerhetskopia på en annan plats än din lokala hårddisk. Då kan du enkelt återställa inställningarna om hårddisken skulle krascha.

Så här säkerhetskopierar du dina inställningar med Revu:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Admin i sidofältet. Välj sedan Alternativ längst upp.
 4. Välj Säkerhetskopiera.
 5. När du blir ombedd att göra det sparar du .zip-filen på en säker plats.

Din säkerhetskopia för Revu (.zip) har sparats. Upprepa den här processen vid behov, till exempel när du har gjort väsentliga ändringar av dina inställningar.

Digitala ID:n och stämplar ingår inte i säkerhetskopieringsfilerna och måste exporteras/importeras separat. Om du vill veta mer om att säkerhetskopiera dina anpassade stämplar kan du läsa den här artikeln.

Säkerhetskopiera dina inställningar manuellt

Du kan också säkerhetskopiera hela mappen manuellt, eller lägga till den i din säkerhetskopieringsrutin. Mappen finns här:

C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu

I mappen Revu ser du en undermapp med namnet 21.

Nollställ dina Revu-inställningar

Alternativet Nollställ inställningar i Revu används för att återställa inställningarna till sina ursprungliga konfigurationer. Innan du fortsätter rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina inställningar, om nollställningen inte skulle få önskat resultat.

Revu stängs och startas om under tiden. Spara eventuellt arbete innan du fortsätter.

Så här nollställer du dina inställningar:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Admin i sidofältet. Välj sedan Alternativ längst upp.
 4. Välj Nollställ. Välj sedan OK.
  Revu stängs och startas om automatiskt.

Dina Revu-inställningar har återställts till de ursprungliga konfigurationerna.

Återställ dina Revu-inställningar

Genom att återställa inställningarna kan du återupprätta en tidigare konfiguration av dina inställningar med hjälp av en säkerhetskopia som du laddar upp.

Revu stängs och startas om under tiden. Spara eventuellt arbete innan du fortsätter.

Så här återställer du dina inställningar:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Admin i sidofältet. Välj sedan Alternativ längst upp.
 4. Välj Återställ. Välj sedan OK.
 5. Leta upp filen med säkerhetskopian av dina Revu-inställningar och välj Öppna.
  Revu stängs och startas om automatiskt.

Dina Revu-inställningar har återställts.


Säkerhetskopiera avancerade Revu-inställningar

Du kan också säkerhetskopiera andra Revu-inställningar, till exempel Bluebeam-skrivaren, pluginalternativ och e-postmallar. Om du inte har ändrat följande inställningar behöver du inte säkerhetskopiera dem.

Anpassade sidstorlekar för Bluebeams skrivare och pluginprogram

Så här säkerhetskopierar du anpassade sidinställningar:

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
  I Windows trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator.
 2. Välj fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Skrivardrivrutin.
 4. Kopiera filen prtPages.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Anpassade sidkonfigurationer för pluginprogram

Så här säkerhetskopierar du anpassade sidkonfigurationer:

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel. I Windows trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator.
 2. Välj fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Global sidkonfiguration.
 4. Kopiera filerna *.plugin.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

E-postmallar

Så här säkerhetskopierar du dina e-postmallar:

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel. I Windows trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator.
 2. Välj fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid E-postmallar.
 4. Kopiera alla filerna i mappen till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Instruktioner

Revu 21

Inställningar

Related Articles