Så här konfigurerar du jobb i Bluebeam Stapler | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?


Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Med Bluebeam Stapler kan du kombinera filer för att skapa en enda, flersidig PDF-fil av flera källfiler. Om du vill konfigurera särskilda aspekter av Stapler-jobbet innan du kör det kan du välja Konfigurera. Den här dialogrutan visas också som dialogrutan Spara som när du inaktiverar Fråga efter filnamn i Stapler-inställningarna.

Med en Basics-prenumeration kan du bara skapa PDF-filer från Microsoft Office med hjälp av Stapler, men du kan ändå skapa PDF-filer från alla CAD-program (t.ex. AutoCAD, Revit, Navisworks etc.) genom Bluebeam PDF-skrivare.

I dialogrutan Konfigurera jobb kan du ställa in:

Filnamn: Namnet på den fil som du ska skapa.

Filformat: Välj bland tio olika filtyper utöver PDF. Bland de format som stöds finns PostScript, TIFF, Bitmap, JPEG, PNG och GIF.

Färginställning: Olika filformat har stöd för olika färgdjup.Färgdjupet avgör hur många färger som används när en bild sparas.Använd menyn Färginställning för att välja ett annat färgdjup.

För färgbilder kan du använda True Color, 256 färger eller 16 färger. Med True Color används fler färger än det mänskliga ögat kan urskilja (och fler än någon skärm eller skrivare kan visa eller skriva ut), så använd det alternativet för bilder av högsta kvalitet. 256 färger och 16 färger ger mindre filer med lägre färgprecision. Monokrom innebär svartvitt medan gråskala har stöd för många olika nyanser av grått. Vilka alternativ som visas under Färginställning avgörs av den valda filtypen.

Om Färginställning är inställt på färre färger än källfilen innehåller ersätter Stapler de färger som inte stöds av närmaste uppskattning. För fotografier och renderade bilder bör True Color generellt användas, medan ritningar och planer med färre färger kan visas bra med 256 eller 16 färger.

Bifogningsläge: Du kan välja att lägga till den nya PDF-filen i början eller slutet av en befintlig PDF-fil, eller skriva över den befintliga PDF-filen.Bifogningsläge fungerar endast med PDF-filer.Följande alternativ finns:

 • Skriv över: Den befintliga filen ersätts.
 • Bifoga: Det nya innehållet bifogas i slutet av den befintliga PDF-filen.
 • Bifoga först: Det nya innehållet bifogas i början av den befintliga PDF-filen.

Program: Källan till den fil som du ska konvertera.

Om du vill redigera följande konfigurationer väljer du Avancerat i dialogrutan Konfigurera jobb.

Bildkomprimering

Inställningen för bildkomprimering har två delar: komprimeringstyp och listrutan JPEG-kvalitet. Välj antingen Fotografier (JPEG) eller Grafik (ZIP) när du skapar filen. Om du väljer Standard används det alternativ som är inställt som standardalternativ på datorn.

Om den ritning som du ska konvertera till PDF främst består av fotografier ger alternativet Fotografier (JPEG) bäst resultat. Om ritningen främst består av grafik eller svartvita bilder ger Grafik (ZIP) bäst resultat.

Att använda fel komprimering kan göra PDF-filen avsevärt mycket större, så att den blir svår att dela.

Listrutan JPEG-kvalitet är endast tillgänglig när du skapar en JPEG-bildfil. Observera att en PDF-fil med alternativet för JPEG-komprimering valt inte är samma sak som en JPEG-bild. I den här listrutan kan du välja hur exakta de utgående bilderna ska vara. Det finns fem olika alternativ: Minimum, Låg, Medium, Hög och Maximum.

Minimum ger minsta filstorlek men lägst bildkvalitet. Maximum ger största filstorlek och högsta bildkvalitet. Alternativen mellan Minimum och Maximum ger bilder som faller mellan dessa två ytterligheter.

Upplösning

Den här inställningen styr bildupplösningen. Inställningen Linje avgör hur exakt programmet ska överföra linjevektorer från den ursprungliga filen till bilden. Skriv ut ger en större fil med högre kvalitet. Utkast ger en mindre fil med lägre kvalitet.

Menyn Bild styr bildupplösningen genom att justera hur många punkter per tum (dpi) som bilden ska ha. En högre dpi-inställning ger en bättre bild, men gör filen större.

Kantutjämning av bild

Kantutjämning av bild gör en bild jämnare. Eftersom datorskärmar och skrivare använder fyrkantiga pixlar kan diagonala eller rundade objekt visas med hackiga kanter. Med alternativet Kantutjämning av bild försöker programmet motverka detta med hjälp av färger som faller mellan linjefärgen och bakgrundsfärgen.

Listrutan Text används för att ställa in hur stor kantutjämning som ska användas för text. Listrutan Grafik används för att ställa in hur stor kantutjämning som ska användas för vektorgrafik.

De här inställningarna påverkar inte fotografier eller andra förrenderade bilder.

Slå samman linjer

Den sista avancerade inställningen är Slå samman linjer. Välj Slå samman linjer om du vill att helfyllda linjer ska vara genomskinliga när de överlappar andra färgade linjer och att texten under skuggade områden ska vara synlig.

Menyn Blandläge används för att ställa in hur linjerna ska blandas och menyn Opacitet för att ställa in hur ogenomskinlig den översta linjen ska vara.Det finns 12 olika blandlägen att välja mellan för att styra genomskinligheten för Slå samman linjer.

Efterbehandling

Välj Aktivera om du vill att en efterbehandlingsfunktion ska tillämpas när PDF-filen skapas. Då behandlas PDF-filen igen för att korrigera vissa förutsättningar som kan ge icke-optimala PDF-filer. Välj Hantera för att visa dialogrutan Inställning för efterbehandling av PDF.

Välj den PDF-version som ska sparas med hjälp av menyn PDF-version.

 • 1.4 Standard är standardinställningen.
 • 1.5 Komprimerad gör att eventuella dataströmmar som inte redan är komprimerade komprimeras.
 • PDF/A-1b skapar en PDF-fil som är kompatibel med arkiveringsstandarden PDF/A-1b.

Välj Bearbeta maskningar, textmasker och OLE-objekt när du skapar PDF-filer från AutoCAD-ritningar som innehåller textmasker eller maskningar. Alternativet är aktiverat som standard när du skapar PDF-filer från AutoCAD.

 • Fixera randig bild gör att linjer eller ränder i bilder minimeras.
 • Kombinera angränsande bilder gör att bilder lagras mer effektivt i PDF-filen. Alternativet förbättrar också visningen av vissa bilder i PDF-filer som har skapats från AutoCAD.
 • Optimera solid färgbild gör att eventuella rasterbilder i helfärg konverteras till vektorformat.
 • Ta bort textklippning används i situationer där text som ligger nära de övre marginalerna på en ritning klipps av.

Sidrotation

Välj en sidrotation för att rotera PDF-filens orientering. För dokument och i de flesta situationer väljer du 0 grader. Om du väljer Auto används det senast sparade värdet.

Mer information

Instruktioner

Studio

Integrationer och pluginprogram

 

Klicka på Konfigurera för att konfigurera vissa aspekter av Stapler-jobbet innan du kör det.

Related Articles