Så här konfigurerar du mushjulet i Revu | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

I Revu kan du använda mushjulet för att göra två olika saker: zooma och skrolla. Mushjulets standardbeteende beror på vilken sidlayout som är aktiv, men kan ändras enligt dina önskemål.

Växla sidlayout

Din sidlayout avgör mushjulets standardbeteende:

 • Enkel sidvisning (Ctrl+4) – Zooma
 • Kontinuerligt läge (Ctrl+5) – skrolla
 • Sida vid sida (Ctrl+6) – Zooma
 • Kontinuerlig visning sida vid sida (Ctrl+7) – Skrolla

Om du vill byta sidlayout navigerar du till menyn Visa och väljer ett av ovanstående alternativ. Du kan också klicka på motsvarande ikon i navigeringsfältet.

Genom att hålla Ctrl-tangenten nedtryckt samtidigt som du skrollar med musen kan du växla mellan att zooma och att skrolla. Om mushjulet är i zoomläge övergår det till att skrolla medan Ctrl-tangenten är nedtryckt, och vice versa om det är i skrolläge.

Ställ in standardbeteende och standardlayout

Justera mushjulets beteende:

 1. Klicka på Revu > Inställningar eller använd tangentbordsgenvägen Ctrl+K.
 2. Klicka på Allmänt > Navigering.
 3. Klicka på Zooma eller Skrolla i listrutorna för ensidesläge och kontinuerligt läge för att ange önskat beteende för respektive läge.

Justera standardinställning för sidlayout:

 1. Klicka på fliken Dokument.
 2. Ändra Sidlayout till den inställning du vill ha genom att välja i listrutan. Det här avgör vilken layout som aktiveras när ett nytt dokument öppnas för första gången.
  • Dokumentbaserat: Öppnar PDF-filer med flera sidor i kontinuerligt läge. PDF-filer med en sida öppnas i ensidesläge.
  • Identifiera automatiskt efter sidstorlek: Sidlayouten baseras på pappersstorleken – för sidor kortare än 35,5 cm används kontinuerligt läge, och för sidor som är 35,5 cm eller längre används enkel sidvisning.
 3. Klicka på OK.

Instruktioner

Revu 21

Inställningar

I Revu 21 kan du använda mushjulet för att göra två olika saker: zooma och skrolla. Lär dig hur du ställer in mushjulets standardbeteende enligt dina önskemål.

Related Articles