Så här skapar du en flersidig PDF-fil med de senaste revisionerna i ett Set | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Core
  • Complete

Följ stegen nedan för att skapa en flersidig PDF-fil som innehåller de senaste dokumentrevisionerna i ett Set:

  1. Öppna panelen Sets (Alt+2).
  2. Välj Sets > Välj senaste revisioner.
  3. Gå till Sets > Publicera > Kombinera.
  4. Aktivera de önskade alternativen i fönstret Kombinera PDF-filer och välj OK.
  5. Spara den nya PDF-filen.
Om samlingen av aktuella revideringar innehåller säkrade eller undertecknade dokument kan du överväga att använda alternativet Paket för att skapa ett PDF-paket istället. Säkerhetsbegränsningarna för dessa filer gör att de inte kan kombineras med andra dokument.

Instruktioner

Dokumentbearbetning

Du kan skapa en flersidig PDF-fil som innehåller de senaste dokumentrevisionerna i ett Set genom att följa stegen nedan.

Related Articles