Skapa anpassade markeringar och spara dem i Tool Chest | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Lägga till markeringar i Tool Chest

I Verktygslådan lagras anpassade markeringar så att du snabbt kan lägga till dem i dina PDF-filer och på så vis slippa skapa dem på nytt varje gång. Verktygslådan är förinställd med flera markeringssamlingar som kallas verktygssatser. Du kan skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och även dela anpassade verktygssatser med andra användare.

Din prenumerationsnivå avgör vilka verktygssatser som är tillgängliga för dig. 

Så här lägger du till en markering i Verktygslådan:

 1. Öppna en PDF-ritning i Revu. 
 2. Klicka på Verktygslådan (Alt+X).
 3. Högerklicka på den markering som du vill spara i PDF-filen, klicka på Lägg till i Verktygslåda och välj sedan namnet på verktygssatsen.

Följande markeringar kan inte läggas till i verktygssatser:

 • Anteckningar
 •  Hyperlänkar
 •  Bifogade filer
 • Textredigeringsverktyg ( granska text, understruken, vågig linje, genomstrykning och textmarkering)
 •  Symboler som redan har en sekvens eller åtgärd definierad.

Ställ in anpassade markeringar som standard

 1. Välj ett verktyg som du vill anpassa, till exempel Textruta, Moln eller Polylinje.
 2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper (Alt+P). 
 3. Ställ in verktygets egenskaper, till exempel färg, linjetjocklek eller teckenstorlek.
 4. Gå längst ner i panelen Egenskaper och välj Ange som standard.

Det anpassade markeringsverktyget visas med de standardegenskaper som du har angett.

Gruppera markeringar och lägga till dem i Tool Chest

Markeringsverktygen i Revu kan grupperas så att det går att flytta, storleksändra, kopiera och lägga till dem i Tool Chest tillsammans som en enskild markering.

 1. Håll Skift-tangenten nedtryckt för att välja flera markeringar.
 2. Högerklicka på en av de valda markeringarna och klicka på Gruppera (Ctrl+G).
 3. Högerklicka på den grupperade markeringen, klicka på Lägg till i Verktygslåda och välj sedan önskad verktygssats.

Skapa och importera verktygssatser

Du kan skapa nya verktygssatser för att organisera de anpassade markeringar som du skapar bättre. Den nya verktygssatsen visas automatiskt i Verktygslådan och är tillgänglig som ett alternativ när du klickar på Lägg till i Verktygslåda.

Lägg till en ny verktygssats

 1. Klicka på rullgardinsmenyn Verktygslåda längst upp i panelen Verktygslåda och välj sedan Hantera verktygssatser. Dialogrutan Hantera verktygssatser visas.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Klicka på Ny, ange en titel och klicka sedan på OK.

Lägg till en befintlig verktygssats

Du kan också lägga till en verktygssats som har importerats eller delats med dig som befintlig .btx-fil.

 1. Gå till panelen Tool Chest och klicka på rullgardinsmenyn Tool Chest.
 2. Välj Hantera verktygssatser. Dialogrutan visas.
 3. Klicka på Lägg till…
 4. Välj Befintlig och ange .btx-filens fullständiga/relativa sökväg, eller klicka på knappen Bläddra för att leta efter verktygssatsen på din dator.
  Lägg till en befintlig verktygssats
  Om du anger den fullständiga sökvägen hittas en .btx-fil på din lokala enhet. Om du använder en relativ sökväg kommer du till en verktygssats enligt dess mapplats. En relativ sökväg är användbart om du försöker lägga till en verktygssats som är sparad på en delad enhet eller i ett DMS.
 5. Kontrollera att Visa och Visa i alla profiler är markerade under Alternativ. Välj Relativ sökväg om du har angett en relativ sökväg ovan.
 6. Klicka på OK.

Mer information om att importera verktygssatser finns i artikeln Så här delar du verktygssatser.

Jämförelse mellan egenskapsläget och ritläget

Markeringar i Tool Chest har två olika lägen. Ritläget skapar en exakt kopia av det du lade till i Tool Chest. Egenskapsläget skapar en ny markering med samma visuella egenskaper som den ursprungliga markeringen (dvs. färg, form och storlek).

Dubbelklicka på ikonen i Verktygslådan för att växla mellan lägena. Ikonen ändras för att visa skillnaden mellan de två lägena.

Jämförelse mellan ritningsläget och egenskapsläget
Grupper och stämplar visas alltid i ritläget.

Jämförelse mellan symbolvyn och detaljvyn

När du har flera liknande markeringar sparade i Tool Chest kan det vara svårt att skilja dem åt i den vanliga symbolvyn.

Detaljvyn visar markeringar i en verktygssats tillsammans med information som ämne, kommentar och etiketter, vilket gör det enklare att skilja dem åt.

Så här ändrar du vyn för en verktygssats:

 1. Klicka på ikonen Inställningar för din(a) verktygssats(er).
 2. Välj antingen Symbol eller Detalj i rullgardinsmenyn.
  Jämförelse mellan symbolvyn och detaljvyn

 

Instruktioner

Revu 21

Markera

Related Articles