Så här skapar du grupperade markeringar med rätt ämne | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Så här skapar du grupperade markeringar

Gruppering av markeringar är praktiskt när du vill kombinera flera markeringar som du använder ofta. Gör så här för att skapa egna markeringar:

Steg 1: Rita med hjälp av markeringsverktygen

Rita upp elementen för din anpassade markering. Du kan använda Cirkelikon cirklar, Rektangelikon rektanglar, Linjeikon linjer eller någon annan typ av markering.

Steg 2: Välj och gruppera elementen

Välj nu samtliga element. Det finns några olika sätt att välja flera element:

  • Håll Skift-tangenten nedtryckt och välj elementen ett i taget.
  • Använd verktyget Välj pilikonen Välj (V) för att rita en rektangel runt alla element.
  • Använd verktyget Lasso-ikon i Revu Lasso (Skift+O) för att välja element som korsar ett oregelbundet format område.
  • Markera flera objekt i Ikon för markeringslista markeringslistan (Alt+L).

När du har valt alla element är du redo att gruppera dem. Högerklicka på ett av elementen och välj Gruppera markeringar (Ctrl+G) från listrutan. De blå avgränsningslinjerna och handtagen för varje element omvandlas till en enda gränslinje och uppsättning handtag när elementen grupperas.

Så här byter du namn på grupperade markeringar

Grupperade markeringar får benämningen Grupp i kolumnen Ämne i markeringslistan. Detta kan vara förvirrande om du har skapat flera grupper av markeringar och behöver se skillnad på dem i markeringslistan. Du kan byta namn på en grupp markeringar genom att följa de här stegen:

  1. I Ikon för markeringslista markeringslista letar du upp den grupperade markering du vill byta namn på.
  2. I kolumnen Ämne dubbelklickar du på dess förvalda ämnesnamn. Den grupperade markeringen markeras även på sidan när du väljer den.
  3. Ange det nya ämnet och tryck på Enter eller klicka utanför textrutan.

Nu har din grupperade markering ett eget namn.

Så här sparar du markeringar

Alla markeringar eller grupper av markeringar kan sparas i Ikonen för Verktygslåda i Revu Verktygslådan (Alt+X) och återanvändas. Du kan se din nyskapade symbol i avsnittet Senast använda verktyg i Ikonen för Verktygslåda i Revu Verktygslådan. Klicka och dra symbolen till avsnittet Mina verktyg eller till någon av dina andra verktygssatser. Nu är markeringen redo att användas när som helst.

Om du vill spara en markering och vill att den ska visas med ditt anpassade ämne i markeringslistan varje gång, ska du se till att byta namn på den innan du fortsätter. Annars kommer markeringen att visas som Grupp i Ikon för markeringslista markeringslistan.

Instruktioner

Markering

Gruppering av markeringar är praktiskt när du vill kombinera flera markeringar som du använder ofta. Följ de här stegen för att skapa egna markeringar:

Related Articles