Skapa en innehållsförteckning | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu? [Engelska]

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Revu kan skapa en interaktiv innehållsförteckning i ett dokument. Om PDF-filen redan innehåller bokmärken är processen inte svårare än att exportera bokmärkena och sedan infoga exporten i början av den ursprungliga PDF-filen.

Skapa en innehållsförteckning

 1. Öppna en PDF-fil i Revu.
 2. Använd funktionen Exportera bokmärken för att skapa en ny PDF-fil som innehåller en hyperlänkad lista över de befintliga bokmärkena:
   1. Gå till Fönster > Paneler Bokmärken  (Alt+B).
   2. Välj Bokmärken > Exportera bokmärken i verktygsfältet i panelen Bokmärken.
   3. Kontrollera att Öppna fil efter skapande är markerat i dialogrutan Exportera bokmärken.
   4. Klicka på Spara. En ny PDF-fil med en hyperlänkad lista över bokmärken från den ursprungliga filen öppnas automatiskt.
 3. Använd funktionen Infoga sidor för att placera exporten i början av den ursprungliga PDF-filen:
  1. Öppna den ursprungliga PDF-filen igen och gå sedan till Dokument > Infoga > Sidor från dokument (Ctrl+Skift+I).
  2. Klicka på Lägg till i dialogrutan Infoga sidor. Välj sedan exporten (sparad som Ursprungligt filnamn_Bokmärken.pdf) och klickar på Öppna.
   Du kan också klicka på Lägg till öppna filer och ta bort alla dokument utom bokmärkesexporten ur listan.
 4. I avsnittet Till i dialogrutan Infoga sidor klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan Före.
 5. Välj Första sidan.
 6. Klicka på OK.

Om inga bokmärken finns

Om den ursprungliga PDF-filen innehåller sökbar text kan du använda AutoMark för att skapa bokmärken automatiskt. Du kan också lägga till bokmärken manuellt.

Endast Bluebeam Core- och Bluebeam Complete-prenumeranter kan skapa bokmärken och sidetiketter automatiskt från PDF-innehåll.

 

Instruktioner

Revu 21

PDF-hantering

Related Articles