Markören och markeringar flyttar sig oväntat | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

När du placerar ut markeringar verkar markören fastna på vissa punkter i dokumentet.

Orsak

Snap-funktionen är aktiverad. Snap gör det enklare att placera ut dina markeringar exakt där du vill ha dem genom att markören ”fästs” vid PDF-innehåll eller andra markeringar. Knapparna för att aktivera och inaktivera snap-alternativen finns i menyn Visa och i Statusfältet. Knapparna markeras med blått när de är aktiva. Tryck på F8-tangenten för att visa Statusfältet om det inte syns för närvarande.

Med sex knappar i Statusfältet kan du snabbt växla mellan dessa inställningar. Visa rutnät, Återanvänd och Synka har ingen Snap-funktionalitet, men de relaterar till placeringen av markeringar.

Visa rutnät (Shift+F9): Den här funktionen visar rutnätspunkter på PDF-sidan.

Snap mot rutnät (Ctrl+Shift+F9): Markören fästs vid den närmaste rutnätspunkten, även om rutnätet inte visas.

Snap mot innehåll (Ctrl+Shift+F8): Markören fästs vid det underliggande innehållet i PDF-filen. En liten blå fyrkantig markör visar att markören är i närheten av en rutnätspunkt som den kommer att fästas vid. En vit fyrkant visas när markören är nära ett objekt som den kommer att fästas vid.

Snap mot markering (Ctrl+Shift+F7): Markören fästs vid andra markeringar i PDF-filen. Horisontella och vertikala riktlinjer visas också, så att du kan fästa vid den horisontella eller vertikala placeringen av punkter på andra markeringar, även om de inte visas för tillfället. Snap mot markering är mycket användbart när du skapar former, eller arbetar med dokument där markeringarna måste vara helt i linje med varandra.

Återanvänd markeringsverktyg: Den här funktionen gör att samma verktyg kan användas flera gånger utan att du behöver välja om verktyget i verktygsfältet. Det här läget är användbart när du vill lägga till samma markering flera gånger i en PDF-fil.

Synkronisera vy: Gör att visningen av flera PDF-filer synkroniseras vid visning av dokument i något av lägena för Dela vy.


Tips och tangentbordsgenvägar

  • Snap mot innehåll fungerar endast med vektorinnehåll i PDF-filen. Markören fäster till exempel vid linjer och bågar i en PDF-fil som har skapats från en CAD-ritning. Den fäster inte vid bildinnehåll, som i en skannad PDF-fil. Få mer information här om de olika typerna av innehåll på en PDF-fil.
  • Snap mot innehåll är aktiverat som standard i mätverktygen. Om du vill inaktivera Snap-funktionen tillfälligt håller du Ctrl-tangenten nedtryckt när du skapar en markering.
  • Om du vill fästa en linje i 0, 45 eller 90 grader håller du Shift-tangenten nedtryckt när du skapar en Linjeikon linje eller ett längdmått.
  • Du kan anpassa storleken på rutnätet och vilka typer av punkter som dina markeringar ska fästas vid. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K) och välj fliken Rutnät och snap.

Felsökning

Markering

Related Articles