Så här nekar du tillträde till en Studio-session och tilldelar om ägande av markeringar | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Värdar för Studio-sessioner kan tilldela om markeringar som har lagts till av inaktiva användare till en annan sessionsdeltagare. Därmed behöver man inte lika ofta överlagra markeringarna med rättelser, samtidigt som man behåller möjligheten att spåra markeringens författare.

De här stegen ger dig kontroll över en annan användares markeringar. De ger dig inte möjlighet att ändra behörigheter för andra användare eller ändra inställningarna för sessionen. Om du behöver kontroll på den här nivån kan du läsa Tilldela om ägande av Studio-sessioner.

Så här nekar du användare och överför deras markeringar

För att överföra ägande av markeringar måste du först neka en eller flera inaktiva användare åtkomst, och sedan välja en mottagare av deras markeringar.

Med den här funktionen får sessionsvärdar möjlighet att tilldela om markeringar som har lagts till av användare som antingen har lämnat en pågående session eller slutat på det företag som sessionen är kopplad till. Observera att när du har nekat en användare och tilldelat om användarens markeringar kommer den nekade användaren inte att kunna komma in i sessionen igen. 
 1. I sessionen går du till Sessionsinställningar och väljer fliken Deltagare.
 2. Välj den deltagare som du vill neka och välj sedan Neka. Dialogrutan Neka användare visas, och du blir där tillfrågad om du vill låta nekade användares markeringar vara låsta eller om du vill tilldela om dem.
 3. Om du vill tilldela om markeringarna väljer du Tilldela om deras markeringar för redigering. En listruta med sessionsdeltagare visas.
 4. Välj den deltagare som du vill överföra ägandet av markeringarna till, och välj sedan Neka 1 användare.
  Du kan neka flera användare samtidigt, men deras markeringar kan då bara överföras till en annan användare ur deltagarlistan.
 5. Markeringarnas mottagare blir meddelade om att de måste stänga sina sessionsdokument och öppna dem igen innan de kan börja redigera. Mottagarna blir också meddelade per e-post om att markeringar har överförts till dem.

Du kan också kontrollera i chatthistoriken att den aktuella användaren har nekats, och att användarens markeringar har överförts.

Saker att tänka på

 • Det är bara sessionsvärden och användare med behörigheten Full kontroll som kan neka en användare och överföra ägande av markeringar.
 • Nekade användare visas i grått i sessionens deltagarlista. De kan inte komma tillbaka in i sessionen när deras markeringar har tilldelats om. Den här processen är permanent och kan inte ångras.
 • Markeringslistan och eventuella tillhörande PDF-sammanfattningar speglar både markeringarnas ursprungliga författare och deras nya ägare.
 • Överföringar av markeringsägarskap som loggats i historiken kan exporteras som en del av sessionens loggrapporter.

Om du vill veta mer om att tilldela om markeringar kan du läsa artikeln om att neka en befintlig användare åtkomst.

Instruktioner

Markering

När man arbetar i en Studio-session kan det hända att en medverkande lämnar ett projekt. Du kan tilldela om markeringar till en annan användare i en session. Då behöver du inte överlagra markeringarna med rättelser lika ofta, samtidigt som det fortfarande går att spåra markeringens författare.

Related Articles