Fel: Det gick inte att ladda ner SharePoint-dokumentet (Sökvägen, filnamnet eller både sökvägen och filnamnet som har angetts innehåller för många tecken. …) | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete
SharePoint har högre gräns för antalet tecken i filsökvägar än Revu, som inte är kompatibelt med filsökvägar med över 260 tecken.

Problem

När du försöker komma åt en SharePoint-fil inom Bluebeam Revu visas följande meddelande:

Det gick inte att ladda ner SharePoint-dokumentet. (Sökvägen, filnamnet eller både sökvägen och filnamnet som har angetts innehåller för många tecken. Det fullständigt kvalificerade namnet måste innehålla färre än 260 tecken och katalognamnet måste innehålla färre än 248 tecken.)

Orsak

Revu stöder för närvarande högst 260 tecken i filsökvägar, som består av mappsökvägen plus filnamnet. När du öppnar en SharePoint-värdbaserad PDF i Revu kopieras filen till mappen SharePoints Drafts på din dator. Innan Revu kan söka efter den mappsökväg där dokumentet finns kontrollerar programmet först följande:

C:Users\{your-username}\Documents\SharePoint Drafts

Om mappsökvägen och filnamnet för ditt dokument är längre än 260 tecken får du ett felmeddelande. Om du vill veta mer om platsnamn, mappnamn och filnamn i SharePoint kan du besöka Microsofts webbplats.

Lösning

Se till att hela filsökvägen inte överstiger 260 tecken med hjälp av någon av följande metoder:

  • Förkorta filnamnet.
  • Förkorta mappsökvägen.
  • Flytta filen till en mapp som ligger högre upp i mappstrukturen.

Integrationer och plugin-program

Felsökning

Felmeddelande

Related Articles