Så här aktiverar du felsökningsmeddelanden | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Aktivera felsökningsfunktionen

För att hjälpa dig att lösa problem som kan uppstå i Revu innehåller Bluebeam Kontrollpanel en felsökningsfunktion som lägger till ytterligare information i loggfilerna. Gör så här för att aktivera funktionen:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. I avsnittet Admin markerar du rutan Utökad felsökning .
 4. Välj OK.

Skicka loggfiler till Bluebeam

Gör så här för att rapportera ett problem via Revu och skapa ett supportärende hos Bluebeams tekniska support:

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Hjälp > Rapportera ett tekniskt ärende. I dialogrutan Bifoga loggfiler väljer du Ja.
 3. Ditt standardprogram för e-post öppnas med en .zip-fil som innehåller loggfilerna.
 4. Ange dina kontaktuppgifter och så mycket information som möjligt om problemet i e-postmeddelandets brödtext. 

Om ditt standardprogram för e-post inte öppnas när du vill rapportera ett problem följer du stegen nedan med din primära e-postplattform för att rapportera problemet och skicka loggfiler till Bluebeams tekniska support. 

 1. Öppna Revu.
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. I avsnittet Admin väljer du Utforska loggmapp.
 4. Bifoga manuellt mappen Logs.zip till ett e-postmeddelande adresserat till support@bluebeam.com.

Felsökning

Inställningar

Med Bluebeam Kontrollpanel kan du lägga till ytterligare felsökningsinformation i dina loggfiler. Du kan sedan skapa ett supportärende med teknisk support.

Related Articles