Så här återställer du borttagna Studio-sessionsdokument | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Core
  • Complete
Om du har prenumerationsplanen Basics kan du inte skapa eller vara värd för Studio-sessioner. För att kunna göra det måste du ha en aktiverad Core- eller Complete-prenumerationsplan.

En sessionsvärd kan återställa borttagna sessionsdokument från Studio-portalen. Sessionen måste vara aktiv för att det ska gå att återställa PDF-filer. Läs den här artikeln om du behöver återaktivera en inaktiv eller avslutad session. Klicka här för att lära dig hur du återställer ett borttaget Studio-projekt eller en borttagen fil.

Återställa borttagna sessionsdokument

  1. Logga ut ur Studio.
  2. Gå till studio.bluebeam.com.
  3. Logga in med ditt Bluebeam-ID (BBID).
Om du använder Studio Prime måste du byta till Classic Mode (klassiskt läge) innan du fortsätter. För att göra det väljer du e-postadressen längst upp i det högra hörnet av Prime-portalen. Välj sedan Classic Mode (klassiskt läge) i rullgardinsmenyn.
  1. I My Sessions (Mina sessioner) väljer du den session som innehåller det dokument som du vill återställa.
  2. Gå till fliken Documents (Dokument) och leta upp namnet på eller dokument-ID för den fil som du vill återställa.
  3. I kolumnen Status listas dokumentet som Active (Aktivt) eller Deleted (Borttaget). Välj det borttagna dokumentets namn.
  4. Välj Recover (Återskapa). Dokumentets status ändras till Active (Aktivt).
  5. Öppna Revu och logga in i Studio.

Ditt återställda dokument är nu aktivt och visas under Dokument i din session.

Instruktioner

Studio

Revu 21

I Revu 21 kan en sessionsvärd som har Core eller Complete återställa borttagna sessionsdokument från Studio-portalen.

Related Articles