Hur man uppdaterar Revu | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

En uppdatering är en korrigering av programvaran med buggfixar och andra mindre förbättringar inom en huvudversion av Revu. Att till exempel gå från Revu 20 till Revu 20.1 betraktas som en uppdatering. Anpassade inställningar, stämplar, profiler och verktygssatser sparas när du uppdaterar Bluebeam Revu. När uppdateringen installeras kopieras dina inställningar och filer automatiskt till rätt platser. Du kan uppdatera inifrån Revu eller manuellt. Den här artikeln beskriver båda uppdateringsmetoderna.

Den här artikeln handlar om att uppdatera Revu till den senaste versionen. Om du installerar Revu för första gången bör du läsa installationsguiden för Revu.

Så här uppdaterar du inifrån Revu 21

Det snabbaste och enklaste sättet att uppdatera är att använda installationsprogrammet i appen. Installationsprogrammet kontrollerar vilken version som finns installerad och leder dig snabbt genom installationsprocessen.

Undvik installationskonflikter genom att kontrollera att du har sparat allt arbete och stängt alla öppna program. Det kan hända att Windows måste startas om efter uppdateringen.
  1. Öppna och logga in i Revu 21.
  2. Välj Hjälp > Sök efter uppdateringar. Om det finns tillgängliga uppdateringar visas dialogrutan Uppdatera Revu med viktig information om den senaste versionen.
  3. Välj Ladda ner.
  4. I dialogrutan Redo att uppdatera väljer du Installera och följer anvisningarna på skärmen om att spara ditt arbete och stänga alla program som körs (om det behövs).
  5. Välj Installera i dialogrutan InstallShield.
  6. Välj Slutför när installationen är klar.

Ladda ner uppdateringsfilen direkt

Gå till Nedladdningscenter om du vill uppdatera Revu 21 manuellt och välj den uppdateringsfil som gäller för din version av Revu.

Vi rekommenderar att du använder Sök efter uppdateringar (se ovan) för att uppdatera om du har möjlighet. Då är du säker på att uppdateringsfilen alltid matchar din version av Revu.

How-To

Revu 21

Installation

Related Articles