Vanliga frågor om Studio | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Med en Bluebeam-prenumerationsplan får du tillgång till Revu 21, Bluebeam Cloud och Studio, som är vår flaggskeppslösning för samarbete. Här besvarar vi några av de vanligaste frågorna om Studio. Om du har mer allmänna frågor om våra senaste prenumerationsbaserade Bluebeam-lösningar kan du läsa Vanliga frågor om Bluebeam-prenumerationer.

För att lära dig mer om vår nya uppsättning webb-/mobillösningar, Bluebeam Cloud, och hur de fungerar i jämförelse med Studio, kan du ta en titt på Jämförelseguide mellan Studio och Bluebeam Cloud.

Vad är Bluebeam Studio?

Bluebeam Studio är en molnbaserad samarbetsplattform som är inbyggd i Revu och som gör det möjligt för team att arbeta tillsammans med projektdokument i realtid, oavsett var de befinner sig eller vilka enheter de använder.

Bluebeam Studio innehåller:

 • Studio-projekt – ett enkelt, molnbaserat dokumenthanteringssystem.
 • Studio-sessioner – ett samarbetsverktyg online där inbjudna personer kan markera samma PDF-fil i realtid.

Dina team kan använda Bluebeam Studio för att ladda upp projektdokument, markera dem med kommentarer, anteckningar och mått och samarbeta direkt med intressenter. Du kan komma åt Studio-sessioner var som helst så länge du är ansluten till internet, vilket gör det möjligt för team att samarbeta på distans och minska behovet av resor.

Måste jag ha ett Bluebeam ID (BBID) för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?

För att komma åt Revu 21 och Studio måste du ha ett Bluebeam ID (BBID) och logga in på ditt konto. Om du inte har skapat något BBID ännu kan du klicka här för att lära dig hur du gör.

Vad behöver jag för att starta en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 • Någon av prenumerationsplanerna Core och Complete eller en aktiv 30-dagars testversion.
  Om du är Basics-prenumerant kan du fortfarande samarbeta i Studio, men du kan inte skapa nya sessioner eller projekt. Du måste bli inbjuden och ansluta dig via e-post.
 • En giltig e-postadress för att skapa ditt BBID om du inte har gjort det redan.
 • En bredbandsanslutning till internet.

Som värd/ägare kan du skapa sessioner eller projekt, lägga till dokument, bjuda in deltagare och ange säkerhetsnivåer och behörigheter (till exempel deltagarnas möjlighet att spara eller skriva ut PDF-filer). Som värd kan du också generera en rapport över aktiviteten under Historik, eller avsluta sessionen.

En värd/ägare behöver inte befinna sig i den aktiva sessionen eller projektet när inbjudna deltagare loggar in och lägger till markeringar.

Om du använder Revu för iPad kan du klicka här för fler resurser.

Vad behöver jag för att delta i en Studio-session eller ett Studio-projekt?
 • En aktiv Bluebeam-prenumerationsplan (Basics, Core eller Complete).
 • Om du inte har någon aktiv Bluebeam-prenumerationsplan kan du ändå gå med i en Studio-session eller ett Studio-projekt med skrivskyddad åtkomst.
  Det som i Revu 20 och tidigare hette visningsläge kallas skrivskyddat läge i Revu 21.
 • En giltig e-postadress för att skapa ditt BBID om du inte har gjort det redan.
 • En bredbandsanslutning till internet för att ansluta till Studio-servern.
  Beroende på ditt företags nätverkspolicyer kan du behöva öppna portar i brandväggen eller proxyservern om du inte kan ansluta till Studio-servern.
  Du kan också arbeta i Studio offline, men efter att ha gjort det 14 dagar i följd måste du återautentisera ditt konto genom att logga in. Mer information finns i den här artikeln.
Vilka är de tekniska skillnaderna mellan Studio-sessioner och Studio-projekt?
Frågor Sessioner Projekt
Hur många deltagare kan ansluta? 500 Obegränsat
Hur många filer kan vi ladda upp? 5 000 Obegränsat
Vilka filtyper kan jag använda? PDF Alla filformat
Hur stora kan filerna vara? 1 GB/fil Obegränsat*
Hur stora kan markeringarna vara? 10 MB/fil Obegränsat
Hur mycket utrymme kan vi använda? Obegränsat Obegränsat*
Kan åtkomsträttigheterna för deltagare hanteras? Ja Ja
Kan tidigare filrevisioner visas och återställas? Nej Ja
Kan vi få aviseringar om fil- och användaraktivitet? Ja Ja
Kan vi skicka och ta emot markeringsaviseringar? Ja Nej
Behöver alla deltagare en Revu-licens? Nej Nej
Även om Studio-projekt erbjuder obegränsad filstorlek och fillagring är det bäst att hålla projektets totala storlek under 10 GB för bättre prestanda. Mer information finns under Bästa praxis för Studio.
Hur lägger jag till och tar bort dokument från en aktiv session eller ett aktivt projekt?

Det är bara värden/ägaren som kan lägga till eller ta bort dokument, om inte värden/ägaren ger deltagarna behörighet att ladda upp och hantera filer i inställningarna för sessionen eller projektet.

Anvisningar för hur du lägger till och tar bort dokument i Studio-sessioner och Studio-projekt finns i hjälpguiden för Revu.

Hur länge förblir en Studio-session eller ett Studio-projekt aktivt på servern?

Om en session inte avslutas av värden (eller en deltagare med full behörighetskontroll) händer följande:

 • Efter 80 dagars inaktivitet blir värden meddelad via e-postadressen för sitt BBID om att sessionen kommer att arkiveras om 10 dagar.
  Om du inte hittar e-postmeddelandet i inkorgen kan du titta efter i skräppostmappen och kontrollera att studio@bluebeamops.com finns med på listan över godkända avsändare.
 • Efter 90 dagar arkiveras sessionen.
 • Efter 170 dagar blir värden meddelad via e-postadressen för sitt BBID om att sessionen kommer att raderas om 10 dagar.
 • Efter 180 dagar raderas sessionen permanent. Den kan inte återställas efter detta.
Efter 120 dagar raderas avslutade sessioner permanent från Studio-servern. Mer information om hur du kan återaktivera en Studio-session innan den raderas permanent finns i den här artikeln.

För Studio-projekt:

 • Studio-projekt markeras aldrig för arkivering eller borttagning och kan bara tas bort av projektägaren eller en användare med behörigheten Full kontroll.
  Du måste ha en aktiv Core- eller Complete-prenumerationsplan för att vara projektägare.
 • Om ett Studio-projekt raderas av projektägaren kan det återställas i upp till 120 dagar. Efter 120 dagar raderas projektet permanent från servern. Om du vill återställa ett raderat Studio-projekt ber vi dig att kontakta oss inom de 120 dagarna för att vara säker på att projektet går att återställa.
När får användare meddelanden om att en session håller på att gå ut?

Om du skapar en Studio-session med ett utgångsdatum skickas aviseringar vid följande intervall fram till utgångsdatumet:

 • 7 dagar innan
 • 2 dagar innan
 • 24 timmar innan

Ett e-postmeddelande om att sessionen har avslutats skickas när sessionen går ut, och en avisering om att sessionen har förnyats skickas om den återaktiveras.

Vilken funktion har kryssrutan E-postaviseringar?

När du startar en ny session i Studio ser du kryssrutan E-postmeddelanden under Alternativ i dialogrutan Starta Studio-session. Om e-postaviseringar är aktiverade får värden en daglig sammanfattning av sessionsaktiviteten, samt aviseringar när värden är inaktiv.

I Studio-projekt kan du hantera meddelanden och aviseringar genom att högerklicka på Studio-projektet i Studio-panelen och välja Hantera meddelanden i snabbmenyn.

Du kan läsa mer om att hantera Studio-meddelanden i den här artikeln.
Vad innebär det att slutföra en session?

När en värd avslutar en session tar sessionen slut för samtliga deltagare, och värden kan ladda ner sessionsdokumenten från Studio-servern. Arkiverade kopior av filerna sparas dock i 120 dagar innan de raderas permanent.

I dialogrutan Avsluta session kan värden skapa en sessionsrapport och välja hur dokumenten ska sparas eller kastas.

Vad är studio.bluebeam.com?

Det här är Studio-portalen, där du kan:

 • Hantera din profil.
 • Ändra lösenord eller e-postadress för ditt Studio-konto.

Om du är sessionsvärd har du även tillgång till följande alternativ:

 • Visa en lista över Studio-sessioner som du har skapat.
 • Visa en deltagarlista för varje session.
 • Visa en dokumentlista för varje session.
 • Återställa raderade dokument.
 • Tilldela om ägarskapet för en session.
Varför kan jag inte logga in i Studio?

Du kanske inte har validerat ditt BBID-konto. Du kommer inte att kunna logga in i Studio om din e-postadress inte har validerats inom en vecka efter att du skapade ditt konto.

Vårt företags nätverkspolicyer förhindrar åtkomst till externa tjänster som Studio. Hur blockerar jag användare från att komma åt det?

Du kan stänga de portar i din brandvägg eller proxyserver som krävs för Studio-anslutningar.

Värdarna och portnumren är:

 • *.bluebeam.com:443
 • *.amazonaws.com:443
Revu känner av proxyer, så kontrollera att alternativet Tvinga proxyanvändning inte är markerat i Inställningar för Revu Studio.
IT-administratörer kan också konfigurera en lista över tillåtna Studio-servrar, och sedan distribuera registerinställningarna till relevanta datorer inom organisationen. Kontakta Bluebeams tekniska support för mer information och instruktioner.
Jag har frågor om Studio-prestandan i min region, och om lagar om uppgiftsskydd (GDPR). Tillhandahåller Bluebeam regionala servrar?

Bluebeam tillhandahåller för närvarande Studio-servrar i följande regioner utanför USA:

Instruktioner för hur du ansluter till respektive server samt svar på andra vanliga frågor om Studio-regioner finns i den här artikeln.


Mer information

Instruktioner

Revu 21

Studio

Komma igång

Här kan du få svar på många av de vanliga frågorna om att arbeta i Studio för Revu 21 innan du sätter igång.

 

Related Articles