De mätningar du skapar använder en felaktig skala eller måttenhet | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

De mätningar du skapar använder en felaktig skala eller måttenhet.

Orsak

Detta inträffar eftersom dokumentet innehåller minst en vyport som definierar skalan och måttenheterna.

Lösning

Gör så här för att ta bort den oönskade vyporten:

 1. Öppna panelen Mätningar (Alt+U) och expandera listrutan Vyportar.
 2. Välj den vyport som du vill ta bort i listan Vyportar.
 3. Välj ikonen Rensa alla vyportar.
 4. Utför någon av följande åtgärder:
  • Välj Rensa alla från sida för att radera den markerade vyporten från aktuell sida.
  • Välj Rensa alla från dokument för att ta bort vyportarna ur hela dokumentet.

Felsökning

Mätning

Den här artikeln förklarar varför dina ritningar blir blåa medan du tar mått och varför skalan inte kan ställas in på rätt sätt, samt hur du åtgärdar dessa problem.

Related Articles