Konfigurera Revu till ett 1:1-förhållande till papper | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

I den här artikeln förklarar vi hur du kalibrerar Revu så att en PDF-fil på skärmen har samma storlek och skala som en utskriven ritning.

Det här behöver du

 • Något att mäta med, till exempel en linjal eller ett måttband
 • En miniräknare

Kalibrera skärmskalan i Revu

Kalibreringen görs genom att mäta storleken på skärmlinjalerna i Revu. Då kan du beräkna den aktuella upplösningen för din skärm i pixlar per tum (ppi) och ange den i inställningen Upplösning i Bluebeam Revu-inställningarna:

 1. Öppna en PDF i Revu.
 2. Aktivera skärmlinjalen genom att välja Visa > Linjaler (Ctrl+R).
 3. Ställ in zoomnivån på 100 % genom att välja Visa > Verklig storlek (Ctrl+8). Linjalerna är endast i verklig storlek på den här zoomnivån.
 4. Använd en linjal eller ett måttband för att hitta det uppmätta avståndet från nollmarkeringen till en annan punkt på Revu-linjalen, till exempel 8 tum eller 200 mm. Det här kallar vi avstånd på Revu-linjalen.
 5. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 6. I dialogrutan Inställningar väljer du Avancerat > 2D-rendering och letar upp inställningen Upplösning långt ner på sidan.
  Om det är första gången som du utför den här kalibreringen kommer standardupplösningen för systemet, 96 ppi, att vara vald. Om en anpassad kalibrering har gjorts tidigare är alternativet Anpassad redan aktiverat, med ett anpassat upplösningsvärde i ppi-rutan.
 7. Välj knappen Anpassad och ange resultatet av följande formel i fältet Anpassad ppi: (avstånd på Revu-linjalen ÷ uppmätt avstånd) x aktuell upplösning (ppi).
(Avstånd på Revu-linjalen ÷ uppmätt avstånd) X aktuell upplösning (ppi) = ny anpassad ppi
(8 tum ÷ 8,25 tum) X 96 = 93,09
(200 mm ÷ 216 mm) X 96 = 88,89
Det anpassade värdet måste vara minst 50 ppi, vilket innebär att det inte går att kalibrera vissa större skärmar. Följande är de största skärmar som kan konfigureras baserat på upplösning:
 • Standard-HD (1 920 × 1 080): 44 tum eller 112 cm
 • WQHD eller QHD (2 560 × 1 440): 58 tum eller 147 cm
 • 4K eller UHD (3 840 × 2 160): 88 tum eller 224 cm

Instruktioner

Mätning

I den här artikeln förklarar vi hur du kalibrerar Revu så att PDF:filen på skärmen har samma storlek som den skulle ha på det utskrivna papperet.

 

Related Articles