Sidan blir blå när du tar mått | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Din ritning markeras med blått när du tar mått.

Orsak

Dokumentet innehåller minst en vyport som definierar skalan och måttenheterna.

Lösning

Du kan ta bort den oönskade vyporten genom att följa de här stegen:

  1. Öppna panelen Mätningar (Alt+U) och expandera listrutan Vyportar.
  2. I listan Vyportar väljer du den vyport som du vill radera.
  3. Välj ikonen Rensa alla vyportar .
    1. Välj Rensa alla från sida för att radera den markerade vyporten från aktuell sida.
    2. Välj Rensa alla från dokument för att ta bort vyportarna ur hela dokumentet.

Felsökning

Revu 21

Mätning

Related Articles