Verktyget Penna ritar brutna eller hackiga linjer när det används med en Surface-penna | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Verktyget Penna ritar brutna eller hackiga linjer när det används med en Surface-penna.

Orsak

Det här händer när pennans intervall inte är rätt inställt.

Lösning

Gör rätt surfplatteinställningar i Revu.

  1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
  2. Välj Fönster i sidofältet Inställningar.
  3. Välj fliken Surfplatta.
  4. Ställ in Intervall för penna på 300–600 ms.
  5. Gå till Touchinmatning och välj All funktionalitet.
  6. Välj OK.

Använd verktyget Penna igen för att kontrollera att problemet är löst. Om problemet kvarstår kan du prova med att justera pennans intervall igen.

Felsökning

Revu 21

Markering

Ritar verktyget Penna brutna eller hackiga linjer när det används med en Microsoft Surface-penna i Revu 21? Så här felsöker du problemet.

Related Articles