Dokument skrivs ut långsamt eller felaktigt | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Problem

När du skickar vissa PDF-filer till en fysisk skrivare skrivs inte dokumenten ut korrekt, eller så fördröjs utskriftsprocessen och tar ovanligt lång tid.

Orsak

När du skriver ut en fil skapar Windows Graphics Device Interface (GDI) PostScript-filer (PS) som skickas till en fysisk skrivare. Skrivaren konverterar de här filerna till sidinnehåll för utskrift.

Under konverteringsprocessen delas teckensnitt och andra utskriftselement upp i datapunkter som representerar bågar, kurvor, transparens osv. och skickas till skrivaren. Ju mer PostScript-data som en fil innehåller, desto längre tid tar det att skriva ut den. Om din fil innehåller många ord eller komplexa grafiska data som sammanslagning av linjer, transparens och skrafferingsmönster tar det längre tid att skriva ut den.

Lösning

Det finns några saker som du kan göra för att lösa problemet:

Använd en PCL-skrivardrivrutin om du inte redan gör det

PCL 6-drivrutiner hjälper kompatibla skrivare att översätta GDI till PCL 6 snabbare än att konvertera PostScript-data, eftersom PCL 6-kommandon har utformats för att noggrant matcha Microsoft Windows GDI-kommandon.

Om det redan finns en PCL 6-drivrutin installerad på datorn för skrivaren följer du de här stegen för att välja den:

 1. Starta utskriftsprocessen i Revu genom att gå till Arkiv > Skriv ut (Ctrl+P) .
 2. Välj PCL 6-versionen av din skrivare från listrutan Namn längst upp i dialogrutan Skriv ut.
  Om ingen PCL 6-skrivare visas i listan kan du titta på skrivartillverkarens webbplats efter en tillgänglig drivrutin för din skrivare.
 3. Klicka på Skriv ut.

Skriv ut som bild

Om problemet kvarstår eller om du redan använder en PCL 6-drivrutin kan den här typen av utskriftsproblem vanligtvis åtgärdas genom att gå till inställningarna för Avancerad utskrift. Välj Bild i listrutan Utskriftsmotor.

Så här ändrar du inställningen och skriver ut:

 1. Välj Arkiv > Skriv ut (Ctrl+P) i Revu.
 2. Klicka på Avancerat.
  Dialogrutan Avancerad utskrift öppnas.
 3. Välj Bild i listrutan Utskriftsmotor och klicka sedan på OK.
 4. Klicka på Skriv ut.

Felsökning

Skriva ut

Skrivs inte dina dokument ut som de ska, eller tar utskriftsprocessen ovanligt lång tid? Det kan hända att du behöver ändra dina skrivarinställningar.

Related Articles