Använd olika måttenheter i samma ritning | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

 • Basics
 • Core
 • Complete

Ställa in separata måttenheter för längd, area och volym

För Bluebeam Basics-prenumeranter ingår endast mätverktyg för längd- och areamått.

Sidskalan anger standardmåttenheten för din ritning, men du kan ställa in oberoende måttenheter för specifika markeringar genom att följa stegen nedan:

  1. Öppna panelen Mätningar .
  2. I PDF:en gör du en mätning eller väljer den mätningsmarkering som du vill ange en oberoende enhet för.
  3. I panelen Mätningar ställer du in måttenheter för Längdmått, Areamått och Volymmått (beroende på vilken mätningstyp du har valt). 
  4. Välj en måttenhet för Längdmått, Areamått eller Volymmått. Enheterna uppdateras för den valda markeringen, oberoende av sidans skala.

Med verktygsfältet Egenskaper aktiverat kan du också ställa in och justera måttenheter. 

Ställ in anpassade måttenheter som standard

Med alternativet Ange som standard visar dina längd-, area- eller volymmått alltid dina oberoende enheter. Så här aktiverar du det:

 1. När du har tillämpat oberoende enheter på en markering högerklickar du på markeringen.
 2. Välj Ange som standard.

 

Instruktioner

Revu 21

Mätning

Markering

I vissa dokument behövs olika måttenheter på samma sida. Lär dig hur du använder olika typer av mått i ett och samma dokument.

Related Articles