Så här använder du Sets för att hantera stora PDF-filer | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?


Denna artikel gäller:

 • Core
 • Complete

Det kan vara tidskrävande att jobba med mycket stora PDF-filer (till exempel filer på över 100 sidor), särskilt om du behöver titta igenom flera av dem på en gång. De är ofta svåra att läsa in, dela via e-post, versionskontrollera och genomsöka. Genom att använda Sets i Revu kan du lösa de här problemen och många fler.

Med Sets läser du in flera PDF-filer i Revu som om de vore ett och samma dokument. Om det finns några revisioner grupperas de automatiskt tillsammans med de aktuella sidorna. Revu kan också känna igen ett ritningsnamn och använda det för att automatiskt sortera dokument efter kunskapsområde. Eftersom filerna är hyperlänkade snarare än kombinerade går det snabbt att läsa in och navigera i filerna. Du kan ordna filerna i mappar, och kan också dela Sets med dina kollegor.

Skapa ett Set

För att skapa ett Set öppnar du panelen Sets (Alt+2).Om panelen Sets inte visas på skärmen går du till Fönster > Paneler > Sets för att aktivera den.

 1. I panelen Sets går du till Sets > Nytt Set.
 2. Välj Lägg till och välj sedan de filer eller mappar som du vill ha med i ditt Set.
 3. Välj OK.Du blir ombedd av Revu att välja det område i ditt dokument där ritningsnamnen finns.Välj Välj och klicka och dra sedan runt det aktuella området.
 4. Revu använder automatiskt AutoMark för att tagga och namnge artiklarna och visar sedan en tabell över de namngivna ritningarna där du kan redigera eventuella fel som har uppstått i AutoMark-processen.

Om du är nöjd med ritningsnamnen används dessa av Revu som namn i ditt Set.

Du kan navigera genom dina filer från panelen Sets .Om en viss ritning innehåller några revisioner kan du bläddra igenom dem med hjälp av pilarna direkt under miniatyrbilden.Sidor med revisioner har eventuella ytterligare sidor i en stapel under respektive miniatyrbild.

Kategorisera Sets

Om du vill ändra hur dina PDF-filer kategoriseras i Revu går du till Revu > Inställningar > Sets > Kategorier i menyn Inställningar.Under AutoMark-processen försöker Revu identifiera vilket verksamhetsområde en PDF-fil tillhör enligt bokstäverna i området för ritningsnamn (under kolumnen Filter).Om du vill ändra antingen verksamhetsområdets namn eller den bokstav som används för att identifiera ett verksamhetsområde dubbelklickar du på raden.

När du har ställt in verksamhetsområdena kan du bläddra bland ritningarna per verksamhetsområde för att göra det ännu enklare att navigera.

Dela Sets

Du kan dela Sets med dina kollegor, förutsatt att de har tillgång till sökvägarna för de filer som ingår. Det enklaste sättet att dela ett Set är att använda följande process för att ladda upp Set-filen och tillhörande PDF-filer till en delad nätverksenhet:

 1. Skapa eller flytta en mapp som innehåller alla relevanta PDF-filer i ett Set till din nätverksenhet.
 2. Skapa ett Set genom att välja de filer som visas på nätverksenheten.
 3. Gå till Sets > Spara Set som, ge ditt Set ett namn och spara det på nätverksenheten.Filen får filtillägget .bex.
 4. När filerna är sparade på rätt ställe går du till Sets > Öppna Set.
 5. Gå till den Set-fil som du sparade tidigare för att välja den.

Om du inte har någon nätverksenhet kan du dela ett Set genom att komprimera det till en .zip-fil och skicka den komprimerade filen direkt till din kollega.

För att göra det måste du först skapa en mapp som innehåller både Set-filen (.bex) och de PDF-filer som ingår i ditt Set. Kontrollera att länkarna i ditt Set är relativa och leder till rätt platser i mappen, och skicka sedan den komprimerade filen via e-post eller genom ett fildelningssystem.

Ännu mer om Sets

Om du kör fast, eller om du vill prova ännu fler Sets-funktioner, kan du läsa om Sets i hjälpmanualen för Revu.

Instruktioner

PDF-hantering

Att arbeta med stora mängder PDF-filer kan vara tidskrävande. Att använda Sets i Revu kan underlätta arbetet.

Related Articles