Verktyg och menyobjekt är inaktiverade | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Problem

Markeringsverktyg och/eller andra menyobjekt (t.ex. signaturer) visas i grått och går inte att komma åt i Revu.

Orsaker

Det kan finnas flera olika skäl till att du inte kan välja vissa verktyg och funktioner, till exempel:

Lösningar

Innan du börjar felsöka bör du gå du till Dokument > Säkerhet (Ctrl+L) för att visa och/eller ändra behörigheter (om tillämpligt).

Lösning 1: Användaren har skrivskyddad åtkomst
Om du har skrivskyddad åtkomst eller prenumererar på Basics har du inte tillgång till samtliga funktioner i Revu 21. Kontakta din organisationsadmin om att ändra dina kontobehörigheter och få tillgång till fler funktioner.

Om du samarbetar utan en prenumeration (skrivskyddad åtkomst/obetalda konton) kan du läsa den här artikeln.

Lösning 2: Dokumentet är lösenordsskyddat
Om ett lösenord har aktiverats i dokumentegenskaperna måste du ange det när du öppnar filen.

Om du inte har lösenordet måste du vända dig till filadministratören. Hen kan antingen ge dig lösenordet eller en kopia av dokumentet utan begränsad åtkomst så att du kan arbeta med det.

Lösning 3: Dokumentet måste checkas ut
När en fil har laddats upp till ett Studio-projekt eller ett annat dokumenthanteringssystem (DMS), måste den checkas ut innan du kan göra ändringar i den. I Studio-projekt klickar du på hänglåset på fliken med filnamnet och väljer Checka ut. Du får då full tillgång till markeringsverktygen samtidigt som andra användare inte kan skriva över dina redigeringar.

Lösning 4: Dokumentet innehåller digitala signaturer eller certifieringar
När en PDF-fil signeras eller certifieras låses dess innehåll för att förhindra ytterligare ändringar. För att se om det finns digitala signaturer eller certifieringar går du till Fönster > Paneler > Signaturer (Alt+4). Om din PDF är signerad/certifierad behöver du en tidigare version av filen för att kunna komma åt markeringsverktyg och andra funktioner.

När ett dokument certifieras kan en administratör tillåta markeringar, men den inställningen går inte att ändra när dokumentet har certifierats.

Lösning 5: Revu har distribuerats med vissa funktioner inaktiverade
Om Revu vid installationen konfigurerades för att användas av flera användare kan det hända att programmet distribuerades med vissa funktioner inaktiverade. Kontakta din IT-administratör eller IT-avdelning om problemen med funktionerna kvarstår.

Felsökning

Revu 21

Markering

Redigera dokument

Distribution

Verktyg och menyobjekt visas i grått och går inte att komma åt, vilket leder till begränsad funktionalitet.

Related Articles