Windows S-läge, Windows RT, Windows 8 och Microsoft Surface | Revu 21

Använder du en äldre version av Revu?

Denna artikel gäller:

  • Basics
  • Core
  • Complete

Stöder Bluebeam Microsoft Surface Pro?

Ja, förutsatt att enheten använder en Intel-processor och inte kör Windows i S-läge. Enheter som Surface RT och Surface Pro X är inte kompatibla med Revu på grund av att dessa enheter använder ARM-processorer.

Fungerar Revu 21 med Windows 10 eller 11 i S-läge?

Nej. Med Windows 10 och 11 i S-läge går det bara att installera program från Microsoft Store. Revu är inte tillgängligt i Microsoft Store.

Fungerar Revu 21 med Windows 8?

Nej. Revu 21 är endast kompatibelt med Windows 10 och 11. Windows 8 nådde slutdatum för support den 12 januari 2016.

Fungerar Revu 21 med Windows RT?

Nej. Windows RT är ett inaktuellt operativsystem för mobilenheter som använder ARM-processorer snarare än Intel-processorer, och är inte en fullständig version av Windows.

sidan Kompatibilitet och systemkrav hittar du mer information om kompatibiliteten mellan Revu 21 och olika program- och maskinvaruprodukter.

Konfiguration

Kompatibilitet

System och miljö

Läs specifik information om kompatibiliteten mellan Revu och Windows 8, Windows S-läge, Windows RT och Microsoft Surface.

Related Articles