Så här lägger du till flera signaturer till en PDF

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

I Revu finns två olika metoder för att lägga till digitala signaturer i en PDF. Båda kan användas när flera signaturer krävs.

Har du aldrig gjort en digital signatur?

Innan du läser vidare kan du lära dig mer om digitala signaturer och hur du skapar dem.

Lägga till flera digitala signaturfält utan certifiering

Att lägga till ett digitalt signaturfält utan certifiering är det enklaste alternativet, och ger alla flexibiliteten att skapa egna signaturfält eller tillämpa en signatur i ett befintligt fält.

Signaturfält kan läggas till i ett dokument via panelen Signaturer eller Verktyg > Signatur > Lägg till signaturfält.

Den här metoden förhindrar inte att PDF-filen redigeras ytterligare efter att den har signerats, men om filen ändras upphävs signaturerna. Du kan dock alltid validera en signatur på nytt genom att högerklicka på den och välja Validera signatur.

Certifiera ett dokument för flera signaturer med begränsningar

Om du inte vill tillåta att ändringar görs efter signeringen, eller om du vill skydda signaturerna, kan du välja att certifiera dokumentet efter att samtliga signaturfält har skapats. Med den här metoden lägger du till önskat antal signaturfält och certifierar sedan dokumentet innan några signaturer tillämpas.

När ett dokument har certifierats inaktiveras de verktygsfält och menyer som är begränsade funktioner i Revu, Adobe Acrobat och alla andra PDF-program.

Det grundläggande arbetsflödet för den här metoden innebär att skapa dokumentet och lägga till signaturfält. Därefter kan alla intressenter signera dokumentet.

Skapa signaturfält
 1. Gå till Verktyg > Formulär > Digital signatur.
 2. Klicka och dra ut det första signaturfältet. Upprepa för önskat antal signaturer.
Signera dokumentet
 1. Välj ett tillgängligt signaturfält.
 2. Välj det digital-ID som du vill använda och ange ett lösenord om det behövs.
 3. I avsnittet Signaturtyp väljer du Dokumentcertifiering.
 4. Under Tillåtna ändringar efter certifiering väljer du Fyll i formulär och digitala signaturer.
 5. Fyll i alternativen och redigera utseendet på signaturen efter behov.
 6. Klicka på OK.

Efteråt måste du spara PDF-filen. Nu är dokumentet redo att signeras av andra. De kan följa instruktionerna ovan för att lägga till sina signaturer.

Instruktioner

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Markering

I Revu finns två olika metoder för att lägga till digitala signaturer i en PDF. Båda kan användas när flera signaturer krävs.

Related Articles