Bästa praxis för dokument med flera digitala signaturer

Gäller för:

  • Alla versioner av Revu

I Revu finns två olika metoder för att lägga till digitala signaturer i en PDF-fil, som båda kan användas i situationer där flera signaturer krävs.

Har du aldrig gjort en digital signatur?

Innan du läser vidare kan du lära dig vad digitala signaturer är och ta reda på hur du skapar en.

Lägga till flera digitala signaturfält utan certifiering

Att lägga till ett digitalt signaturfält utan certifiering är det enklaste alternativet, och ger alla flexibiliteten att skapa egna signaturfält eller tillämpa en signatur i ett befintligt fält.

Signaturfält kan läggas till i ett dokument genom att välja funktionen i signaturpanelen eller genom att gå till menyn Verktyg och välja Signatur > Lägg till signaturfält (X).

Den här metoden förhindrar inte att PDF-filen redigeras ytterligare efter att den har signerats. Om filen ändras upphävs signaturerna. (Du kan alltid validera en signatur igen genom att högerklicka på den och välja Validera signaturer).

Certifiera ett dokument för flera signaturer med begränsningar

Om du inte vill tillåta ändringar efter signering, eller om du vill skydda signaturerna, kan du välja att certifiera dokumentet när samtliga signaturfält har skapats. Med den här metoden lägger du till önskat antal signaturfält och certifierar sedan dokumentet innan några signaturer tillämpas.

När ett dokument har certifierats inaktiveras alla verktygsfält och menyer som hör till de begränsade funktionerna i Revu, Adobe Acrobat och alla andra PDF-program.

Det grundläggande arbetsflödet för den här metoden innebär att en person skapar dokumentet och lägger till signaturfält. Den personen signerar dokumentet och skickar det sedan vidare till andra som ska signera det.

Skapa signaturfält
  1. Gå till menyfältet och välj Verktyg > Formulär > Digital signatur .
  2. Klicka och dra ut det första signaturfältet. Upprepa förloppet för önskat antal signaturer.

Nu när fälten är skapade kan du själv signera dokumentet.

Signera dokumentet
  1. Klicka i det signaturfält som du behöver signera.
  2. Välj det digital-ID som du vill använda och skriv in lösenordet om det behövs.
  3. I avsnittet Signaturtyp markerar du Dokumentcertifiering.
  4. Under Tillåtna ändringar efter certifiering väljer du Fyll i formulär och digitala signaturer i listan.
  5. Fyll i alternativen och redigera utseendet på signaturen efter behov.
  6. Klicka på OK.

Efteråt måste du spara dokumentet. Du kan nu skicka dokumentet till övriga som ska signera det. De följer då också ovanstående instruktioner för signering.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Verktyget Antalsmått är en markering som håller räkning på hur många gånger den har placerats ut i ett dokument. Det är användbart när du vill hålla ordning på antalet av ett visst objekt i dina PDF:er. Måttet kan presenteras tydligt i ett kalkylblad eller en teckenförklaring.

Related Articles