Så här justerar du PDF-filer med Överlagra sidor

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

I Revu 21 är Överlagra sidor endast tillgängligt med en prenumeration på Core eller Complete.

Ikonen Överlagra sidor i Revu Överlagra sidor innebär att du kan sammanfoga PDF-innehåll från två eller fler filer till en enda PDF, där skillnaden mellan filerna markeras i olika färger. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra originalritningar med reviderade ritningar, eller när du vill visa olika ritningar för en byggnad (t.ex. el, VVS, rörläggning osv.) i olika lager av en och samma PDF.

Om du överlagrar ritningar med olika storlek och skala kan du justera dem med alternativet Justera efter punkter i dialogrutan Överlagra sidor. Gör så här:

 1. Gå till Dokument > Ikonen Överlagra sidor i Revu Överlagra sidor och välj filerna via Utforskaren i Windows.Välj OK.
  • Om de dokument som du ska jämföra redan är öppna visas filerna automatiskt i en lista när dialogrutan Överlagra sidor öppnas i Revu. Om du vill överlagra ytterligare filer väljer du Lägg till öppna filer i dialogrutan Överlagra sidor.
  • Om du vill lägga till ett specifikt område av en ritning i stället för hela sidan klickar du på Välj område i dialogrutan Lägg till lager. Klicka och dra sedan musen över det område av ritningen som du vill inkludera i överlagringen.
 2. Välj Justera efter punkter.
  För att se till att de justeringspunkter som du väljer överlappar exakt väljer du Visa > Ikonen Snap mot innehåll i Revu Snap mot innehåll.
 3. Välj tre punkter i den första ritningen.
 4. Välj samma tre punkter i samma ordning för varje efterföljande ritning. Vi rekommenderar att du väljer justeringspunkter från hörnen av det faktiska PDF-innehållet istället för från hela ritningens kanter.
 5. Välj OK.

När du har slutfört de här stegen öppnas en ny, korrekt justerad fil som heter Överlagra.

Instruktioner

Revu 2019

Redigera dokument

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Vill du veta hur du bäst anpassar dina dokument när du använder Överlagra sidor?

Som hjälp går vi igenom några koncept som förtydligar processen ytterligare.

Vi tittar på ett scenario där du har en ritning på ett blad med måtten 42 x 30 tum, där du vill överlagra en annan ritning över en liten del av byggnaden, som finns på en sida med måtten 8,5 x 11 tum.

Den grundläggande metoden för att överlagra dokument är att välja de filer som du vill jämföra, välja tre justeringspunkter inom det faktiska ritningsinnehållet i varje fil och sedan köra Överlagra sidor för att skapa en ny fil som innehåller separata lager för varje dokument. Men för att verkligen säkerställa att de justeringspunkter som du väljer överlagras rätt över filerna bör du aktivera Snap mot innehåll.

Vi tar en titt på stegen för att överlagra de exempelfiler som visas ovan:


1. Lägg till de filer som du ska jämföra i dialogrutan Överlagra sidor:

 • Om dokumenten redan är öppna kan du gå till Dokument > Jämförelse >Överlagra . Dialogrutan Överlagra sidor skapar automatiskt en lista över filerna när den öppnas.
  Om du har ytterligare filer öppna kan du lägga till dem genom att välja Lägg till öppna filer.
 • Om filerna inte är öppna öppnar du Revu utan att öppna dokumenten, och går sedan till Dokument > Jämförelse > Överlagra för att öppna dialogrutan Överlagra sidor och väljer sedan Lägg till.Då kan du leta upp och välja den första av filerna som du vill jämföra.För att lägga till övriga dokument väljer du Lägg till igen och upprepar processen för varje fil.
Men vänta … Vad händer om du inte vill ta med allt?

Hur är det till exempel med rubrikblocket längst ner på ritningen med måtten 8.5 x 11 tum? Du vill förmodligen inte att det ska visas i den slutliga överlagrade filen, utan vill utesluta det:

 • Välj filen (i det här fallet ASK-102.pdf) i dialogrutan Överlagra sidor, och välj sedan Ändra.

  Då öppnas dialogrutan Lägg till lager.
 • Välj Välj område, vänster-klicka och håll kvar medan du drar musen diagonalt över det område av ritningen som du vill inkludera i överlagringen.
 • Välj OK när dialogrutan Lägg till lager visas igen.

2. Välj dina justeringspunkter:

När du väljer justeringspunkter är det viktigt att välja samma tre punkter i samma ordning på varje ritning. För större noggrannhet bör du också aktivera Snap mot innehåll genom att välja Innehåll i statusfältet eller använda tangentbordsgenvägen F8.

Du kan också aktivera Snap mot innehåll genom att gå till Inställningar för rutnät och snap och markera kryssrutan Snap mot innehåll.
 • Förutsatt att du har aktiverat Snap mot innehåll väljer du Justera efter punkter i dialogrutan Överlagra sidor och väljer tre platser i den första ritningen. När du har gjort det öppnas nästa ritning, så att du kan välja samma tre punkter i samma ordning.
  Helst bör du välja justeringspunkterna i själva ritningsinnehållet, istället för att välja tre av den omgivande ramens hörn.
 • Välj OK i dialogrutan Överlagra sidor.
  När processen är klar öppnas en ny, korrekt justerad fil som heter Överlagra.

Du hittar mer ingående information om att använda Överlagra sidor och Batchöverlagring i handboken för Bluebeam Revu.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

PDF-hantering

Redigera dokument

Överlagra sidor gör det enkelt att jämföra ritningar i några få steg.

Related Articles