Så här bifogar du sidor först en PDF-fil

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Relevanta produkter

Microsoft Word och Excel

Med Bluebeam-skrivaren eller Bluebeam-pluginprogrammet kan du snabbt lägga till sidor i början eller slutet av en befintlig PDF, istället för att skapa en ny PDF och sedan använda Infoga sidor Ikonen Infoga sidor eller Kombinera PDF-filer Ikonen Kombinera PDF-filer. Det är praktiskt när du vill skapa PDF-filer från olika inbyggda program utan att behöva köra en batchprocess.

Om du använder Revu 21 måste du ha någon av prenumerationsplanerna Core och Complete för att kunna använda Bluebeam-skrivaren eller Bluebeam-pluginprogrammet.

Typer av bifogningslägen:

Det finns tre olika typer av bifogningslägen. De finns i dialogrutan Spara som som du når via de pluginprogram som stöds eller genom att skriva ut till Bluebeam PDF-skrivaren. Följande lägen finns:

 • Skriv över: Den befintliga PDF-filen ersätts.
 • Bifoga först: Det nya innehållet bifogas i början av den befintliga PDF-filen.
 • Bifoga sist: Det nya innehållet bifogas i slutet av den befintliga PDF-filen.

Så här bifogar du sidor sist i en PDF-fil

Du kan inte bifoga sidor i början eller slutet av en PDF som är öppen i Revu eller ett annat program. Om du får ett meddelande om att PDF-filen är öppen stänger du filen och klickar på Försök igen.
 1. Öppna ett dokument i Word.
 2. Under gruppen Bluebeam på menyfliken klickar du på Skapa PDF Bluebeam, ikonen Skapa PDF, blå och sparar PDF-filen.
 3. Öppna sedan ett kalkylblad i Excel och klicka på knappen Skapa PDF Bluebeam, ikonen Skapa PDF, blå.
 4. I dialogrutan Spara som väljer du namnet på den PDF som du nyss skapade i Word.
 5. I rullgardinsmenyn Bifogningsläge väljer du Bifoga.
 6. Klicka på Spara. De nya sidorna läggs till i slutet av den befintliga PDF-filen.

Instruktioner

Revu 2019

PDF-hantering

Revu 20

>Med Bluebeam-skrivaren eller Bluebeam-pluginprogrammet kan du snabbt lägga till sidor i början eller slutet av en befintlig PDF.

Related Articles