Utskriftsformatet för AutoCAD ställs som standard in på ett blad i storleken Letter efter att en PDF har skapats

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare
I Revu 21 är Bluebeam-pluginprogrammen för CAD-programvara endast tillgängliga med prenumerationsplanerna Core och Complete. I Revu 20 och tidigare är Bluebeam-pluginprogrammen endast tillgängliga med licenser för utgåvorna CAD och eXtreme.

Problem

När du skapar en PDF-fil med hjälp av Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD ändras sidmåtten till formatet Letter.

Orsak

Det här inträffar vanligtvis om den valda skrivaren inte har någon sidstorlek som stämmer överens med det utskriftsformat som lagras i DWG-filen. I AutoCAD är processen för att använda Bluebeam-pluginprogrammet exakt densamma som när en användare ändrar utskriftsformat.

Lösning

För att åtgärda utskriftsformatet återställer du sidan till dess ursprungliga dimensioner efter att ha skapat PDF-filen i AutoCAD. För att göra det går du till Edit (Redigera) > Undo Page Setup (Ångra utskriftsformat).

Felsökning

Revu 2019

Integrationer och pluginprogram

Revu 20

Revu 21

Revu 2017 och tidigare

Följ de här instruktionerna om dina PDF-filer från AutoCAD får siddimensionerna för formatet Letter som standard.

Related Articles