Säkerhetskopiera, nollställa och återställa inställningar, verktygssatser och profiler i Revu

Den här artikeln gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019

Gå till andra versioner:

Säkerhetskopiera dina Revu-inställningar

När du säkerhetskopierar dina Revu-inställningar skapas en zip-fil som du kan använda för återställning om du får problem med din dator eller behöver byta till en ny. Även om du inte har tänkt att byta till en ny dator snart kan det vara bra att spara en säkerhetskopia på en annan plats än din lokala hårddisk. Säkerhetskopian kan användas för återställning om hårddisken skulle krascha.

Så här säkerhetskopierar du dina inställningar med Revu:

 1. Öppna Revu .
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Kontrollpanel i sidofältet och klicka sedan på Alternativ längst upp.
 4. Klicka på Backup.
 5. När du blir ombedd att göra det sparar du .zip-filen på en säker plats.

Din säkerhetskopia för Revu (.zip) har sparats. Upprepa den här processen vid behov, till exempel när du har gjort väsentliga ändringar av dina inställningar.

Digital-ID:n och stämplar ingår inte i säkerhetskopieringsfilerna och måste exporteras/importeras separat. Om du vill veta mer om att säkerhetskopiera dina anpassade stämplar kan du läsa den här artikeln.

Säkerhetskopiera inställningar manuellt

Du kan också säkerhetskopiera hela mappen manuellt, eller lägga till den i din säkerhetskopieringsrutin. Mappen finns här:

C:\Users\<Användarnamn>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu

I mappen Revu hittar du en undermapp med namnet 20 eller 19 (beroende på vilken version som är installerad).

Nollställa Revu-inställningar

Alternativet Nollställ inställningar i Revu används för att återställa inställningarna till sina ursprungliga konfigurationer. Innan du fortsätter rekommenderar vi att du säkerhetskopierar dina inställningar, om nollställningen inte skulle få önskat resultat.

Revu stängs och startas om under tiden. Spara eventuellt arbete innan du fortsätter.

Så här nollställer du dina inställningar:

 1. Öppna Revu .
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Kontrollpanel i sidofältet och klicka sedan på Alternativ längst upp.
 4. Klicka på Nollställ och sedan på OK.
  Revu stängs och startas om automatiskt.

Dina Revu-inställningar har återställts till de ursprungliga konfigurationerna.

Återställa Revu-inställningar

Genom att återställa inställningarna kan du återupprätta en tidigare konfiguration av dina inställningar med hjälp av en säkerhetskopia som du laddar upp.

Revu stängs och startas om under tiden. Spara eventuellt arbete innan du fortsätter.

Så här återställer du dina inställningar:

 1. Öppna Revu .
 2. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K).
 3. Välj Kontrollpanel i sidofältet och klicka sedan på Alternativ längst upp.
 4. Klicka på Återställ och sedan på OK.
 5. Leta upp filen med säkerhetskopian av dina Revu-inställningar och klicka på Öppna.
  Revu stängs och startas om automatiskt.

Dina Revu-inställningar har återställts.


Säkerhetskopiera avancerade Revu-inställningar

Du kan också säkerhetskopiera andra Revu-inställningar, till exempel Bluebeam-skrivaren, pluginprogram och e-postmallar. Om du inte har ändrat följande inställningar behöver du inte säkerhetskopiera dem. 

Anpassade sidstorlekar för Bluebeams skrivare och pluginprogram

Så här säkerhetskopierar du anpassade sidinställningar:

 1. Öppna Bluebeam Administrator . I Windows 10 trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator 20.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Skrivardrivrutin.
 4. Kopiera filen prtPages.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Anpassade sidkonfigurationer för pluginprogrammen

Så här säkerhetskopierar du anpassade sidkonfigurationer:

 1. Öppna Bluebeam Administrator . I Windows 10 trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator 20.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Global.
 4. Kopiera filerna *.plugin.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

E-postmallar

Så här säkerhetskopierar du dina e-postmallar:

 1. Öppna Bluebeam Administrator . I Windows 10 trycker du på Windows-tangenten och skriver Bluebeam Administrator 20.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid E-postmallar.
 4. Kopiera alla filerna i mappen till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2018 och äldre
 

Säkerhetskopiera och återställa inställningar, verktygssatser, profiler och mallar för Revu

I Bluebeam Kontrollpanel kan du snabbt säkerhetskopiera alla konfigurationsinställningar i Revu samtidigt. Det omfattar profiler, verktygssatser och mönster för snittmarkeringar och linjer. Allt samlas i en zip-fil som du kan spara på en säker plats, till exempel i ett nätverk eller på en reservenhet. Du kan även säkerhetskopiera enskilda profiler och verktygssatser inom Revu, men i Kontrollpanel säkerhetskopieras de alla samtidigt.

Så här säkerhetskopierar du dina inställningar med Bluebeam Kontrollpanel:

 1. Se till att Revu är stängt.
 2. Gå till Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.

  I Windows 10 och 8.1 klickar eller trycker du på Start och anger Bluebeam Kontrollpanel.

  – eller –

  Gå till Hjälp > Kontrollpanel i Revu.


  Om du använder Revu i en installation sida vid sida ska du alltid öppna den senaste versionen av Bluebeam Kontrollpanel.
 3. Klicka på fliken Revu.
 4. Klicka på Gör backup på inställningar och välj sedan en plats att spara zip-filen på.
 5. Klicka på Spara.
Endast filer i den här mappen säkerhetskopieras. Profiler och verktygssatser som lagras någon annanstans, till exempel i en annan mapp eller på en server, tas inte med.

bluebeam-administrator-revu-tab

Säkerhetskopiera inställningarna manuellt

Du kan också säkerhetskopiera hela mappen manuellt eller lägga till den i din säkerhetskopieringsrutin. Mappen finns här:

C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bluebeam Software\Revu.

I mappen Revu ser du en undermapp med samma namn som den version av Revu som för närvarande är installerad på datorn. Om du använder version 10 ser du en mapp som heter 10, om du använder Revu 2017 heter mappen 17, osv.

Den här mappen innehåller också minst en databas för listan Senaste och de fastnålade filer som visas på fliken File Access. I Revu 12.5 och senare finns det tre filer som används i detta syfte: RdbFileAccesses.dat, RdbPinnedFiles.dat och RdbRecentFiles.dat. I Revu 12.1 och tidigare hittar du en enda fil: Recents.db.

När du säkerhetskopierar den här mappen är det viktigt att komma ihåg att de här filerna inte är kompatibla mellan olika versioner av Revu, och att det kanske inte går att öppna Revu om fel fil importeras.

Återställa inställningar

Innan du går vidare med att följa de här anvisningarna ska du säkerhetskopiera dina inställningar med hjälp av anvisningarna ovan. Detta är en försiktighetsåtgärd, om det skulle visa sig att återställningen av dina inställningar inte får önskat resultat.

 1. Se till att Revu är stängt.
 2. Öppna Bluebeam Kontrollpanel:

  Vid installationer sida vid sida: Välj den senaste versionen av Bluebeam Kontrollpanel.
  • Om Revu är öppet:

   Gå till menyraden, klicka på Revu > Kontrollpanel och stäng sedan programmet Revu.

   Bluebeam Kontrollpanel är ett separat program och bör fortfarande vara öppet.

   – eller –

  • Om Revu inte är öppet:

   I Windows 10 och 8.1, klicka på Start, ange Bluebeam Administrator 2018 och tryck sedan på Enter.

   Windows 7-användare går till Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.

 3. Klicka på fliken Revu.
 4. Klicka på Återställ inställningar.
 5. Välj Ja för att återställa dina inställningar.

Återställa inställningarna från en säkerhetskopia

 1. Se till att Revu är stängt.
 2. Gå till Start > Alla program > Bluebeam Software > Bluebeam Kontrollpanel.

  I Windows 10 och 8.1 klickar eller trycker du på Start och anger Bluebeam Kontrollpanel.

  – eller –

  Gå till Hjälp > Kontrollpanel i Revu.

 3. Klicka på fliken Revu.
 4. Klicka på Återställ inställningar och leta sedan reda på och välj ZIP-filen med säkerhetskopian.
 5. Klicka på Öppna
 6. Stäng Bluebeam Kontrollpanel genom att klicka på Verkställ och sedan på OK.
Du kan importera enskilda verktygssatser (.btx) eller Revu-profiler (.bpx) genom att öppna zip-filen och klicka på dem.

Avancerade inställningar

Du behöver bara utföra de här stegen om du har konfigurerat de aktuella alternativen i Revu eller pluginprogrammen.

Om du behöver flytta objekten till en ny dator eller Windows-surfplatta ska du se till att kopiera dem till motsvarande platser på den nya enheten.

Anpassade sidstorlekar för Bluebeams skrivare och pluginprogram

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Skrivardrivrutin.
 4. Kopiera filen prtPages.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Anpassade sidkonfigurationer för pluginprogrammen

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid Global sidkonfiguration.
 4. Kopiera filerna *.plugin.xml till samma plats som resten av säkerhetskopian.

E-postmallar

 1. Öppna Bluebeam Kontrollpanel.
 2. Klicka på fliken Nätkonfiguration.
 3. Dubbelklicka på sökvägen bredvid E-postmallar.
 4. Kopiera alla filerna i mappen till samma plats som resten av säkerhetskopian.

Exportera och importera ett digital-ID

Digital-ID kan inte säkerhetskopieras på samma sätt som verktygssatser, profiler och andra Revu-inställningar. Vissa digital-ID kan dock exporteras som .pfx-filer och sedan importeras till en ny dator. Observera att det här är en manuell process.

Börja med att identifiera den typ av digital-ID som du har i listan nedan:

 • Personal Information Exchange-fil (*.pfx).
 • ID från Windows Certifikatarkiv
 • Tredjepartsutfärdare av certifikat

Om du har en certifikatfil av typen .pfx kan du exportera filen genom att spara den lokalt på din dator. Om du har ett ID från Windows Certifikatarkiv kan du exportera det med hjälp av guiden Exportera certifikat. För tredjepartsutfärdare av certifikat kontaktar du den aktuella utfärdaren för att ta reda på vilken metod för överföring och import som rekommenderas.

Exportera en pfx-fil

 1. Hitta certifikatfilen på din dator.
 2. Kopiera filen och spara den på den andra datorn.

Importera en pfx-fil

 1. Hitta .pfx-filen med certifikatet på din dator.
 2. Öppna filen. Windows-guiden Importera certifikat startar.
 3. Välj Lokal dator under Plats och klicka på Nästa.
 4. Ange filnamnet i rätt fält. Klicka på Nästa.
 5. Ange lösenord i förekommande fall och välj importalternativ. Klicka på Nästa.
 6. Ange ytterligare inställningar (om tillämpligt) och klicka på Slutför. Certifikatet är nu importerat.
Utseendeanpassningar som görs för digitala signaturer kan inte överföras och måste skapas om på den nya datorn. Eventuella bilder som dina digitala signaturer hänvisar till måste också överföras.

Ett viktigt förslag

Även om du inte har tänkt byta till en annan dator snart, kan det vara bra att spara en säkerhetskopia på en annan plats än din lokala hårddisk, så att du kan hitta den om hårddisken skulle krascha.

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Inställningar

När du har anpassat Revu bör du säkerhetskopiera dina inställningar, om du skulle få datorproblem eller behöva migrera till en ny dator. Läs vidare för att lära dig hur du gör.

Related Articles