Revu skapar en tom PDF från AutoCAD

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Problem

En tom sida skapas från Bluebeam-pluginprogrammet för AutoCAD eller PDF-skrivaren.

Lösning

Den aktiva sidstorleken är mindre än det angivna utskriftsområdet. Konfigurera utskriftsinställningarna i AutoCAD eller Bluebeam-pluginprogrammet så att hela ritningsområdet kommer med.

Ändra sidinställningarna i AutoCAD:

 1. I AutoCAD går du till fliken Output (Utdata) och väljer Plot (Plotta) (Ctrl+P).
 2. Välj en pappersstorlek som passar ritningsområdet i listrutan Paper Size (Pappersstorlek).
 3. Välj OK.

Använd Bluebeam-pluginprogrammet för att åsidosätta sidinställningarna i AutoCAD:

Med Revu 21 måste du ha någon av prenumerationsplanerna Core och Complete för att kunna aktivera Bluebeam-pluginprogrammet. För Revu 20 eller tidigare måste du ha en licens för CAD- eller eXtreme-utgåvan.
 1. Välj Change Settings (Ändra inställningar) på fliken Output (Utdata).
 2. Välj fliken Page Setup (Sidinställningar).
 3. Välj Custom (Anpassat) i listrutan Page Setup (Sidinställningar).
 4. Välj en pappersstorlek som passar för ditt ritningsområde i listrutan Paper Size (Pappersstorlek).
 5. Välj OK.

Felsökning

Revu 2019

Integrationer och plugin-program

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Problem

En tom sida skapas när du skapar en PDF från AutoCAD med hjälp av pluginprogrammet eller Bluebeam PDF-skrivare.

Lösning

Konfigurationen för hur sidan skrivs ut av AutoCAD anges i sidinställningarna, som görs antingen i sidinställningarna i AutoCAD eller på fliken Page Setup (Sidinställningar) i Bluebeam-pluginprogrammet.

 1. Ändra sidinställningarna i AutoCAD:
  • Klicka på Print (Skriv ut) > Page Setup (Sidinställningar) i AutoCAD-menyn.
  • Klicka på Modify (Ändra).
  • Ange sidinställningar.
  • Klicka på OK och sedan på Close (Stäng).

  – eller –

 2. Använd Bluebeam-pluginprogrammet för att åsidosätta sidinställningarna i AutoCAD:
  • Klicka på knappen Change Conversion Settings (Ändra konverteringsinställningar) ChangeSettings32 i Bluebeam-avsnittet av menyfliken Output (Utdata).
  • Klicka på fliken Page Setup (Sidinställningar).
  • Välj Custom (Anpassat) i listan Page Setup (Sidinställningar).
  • Ange sidinställningar och klicka på OK för att spara inställningarna eller klicka på Create File (Skapa fil).

 

Klicka här om du vill veta mer om hur du gör sidinställningar i pluginprogrammet som snabbt kan återanvändas när du ska skapa en PDF.

 

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Integrationer och plugin-program

Om Bluebeam-pluginprogrammet skriver ut tomma sidor kan du lösa problemet genom att följa de här stegen.

Related Articles