Översikt över Bluebeam Stapler

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018
Bluebeam Stapler innehåller funktioner för bindning och batch. Öppna Stapler genom att gå till Start > Bluebeam Software > Bluebeam Stapler.
Huvudfönstret i Bluebeam Stapler.
Det finns flera sätt att lägga till dokument i ett jobb i Stapler:
 • Dra och släpp filerna i arbetsytan i Stapler.
 • Klicka på Lägg till filer och välj dokument.
 • Klicka på Starta Guide i arbetsytan i Stapler eller på Guide i verktygsfältet för att starta Stapler-guiden.
När filer har lagts till ändras arbetsytan i Stapler till att visa filerna. Om du vill konfigurera jobbet innan du kör det klickar du på Konfigurera. Starta konverteringsprocessen genom att klicka på Häfta.Om du vill spara nuvarande konfiguration av jobb och filer går du till Arkiv > Spara. Sparade konfigurationer kan läsas in igen vid ett senare tillfälle om du vill upprepa samma jobb.

Inställningar för Stapler

Ändra inställningarna för Bluebeam Stapler genom att öppna Stapler och gå till Redigera > Inställningar. Nedan hittar du en lista över de inställningar som du kan anpassa:
Dialogrutan för inställningar i Bluebeam Stapler.

Allmänna inställningar

 • Öppna i visningsprogram: Välj det här alternativet om du vill att standardvisningsprogrammet för en fil ska öppnas när filen har skapats.
 • Ta bort PostScript: Välj det här alternativet om du vill att den tillfälliga postscript-filen ska tas bort när filen har skapats.
 • Bind ihop utskrifter: Om det här alternativet är markerat kombineras filer som skrivs ut på Bluebeam PDF-skrivare medan Stapler är öppet automatiskt till ett konverteringsjobb med en enda utdatafil.
 • Fråga efter filnamn: Välj det här alternativet om du vill visa ett Spara som-fönster där du kan ange filnamn och filplats. Om alternativet inte markeras används nuvarande filnamn som standard och filen sparas i källkatalogen.
 • Skriv över befintlig fil: Om Fråga efter filnamn är avaktiverat kan du använda den här inställningen för att ange om äldre utdatafiler ska skrivas över eller bevaras. Om alternativet för överskrivning är avaktiverat läggs ett nummer till sist i utdatafilens namn för att skapa ett unikt filnamn.
 • Sortera automatiskt tillagda filer: Om det här alternativet är markerat sorteras nya filer som läggs till i Stapler automatiskt.

Standardmapp för utdata

 • Källmapp: Utdatafilen skapas i den mapp där källfilen ligger.
 • Senast sparade mapp: Utdatafilen skapas i samma mapp som vid föregående konvertering.
 • Anpassad projektmapp: Ange en statisk projektmapp för alla utdatafiler.  Du kan skriva in en sökväg eller bläddra i filsystemet.

Aktiva konverterare

Normalt försöker Stapler använda Bluebeam-pluginprogrammen för att konvertera filer från AutoCAD, Word osv. Alternativen kan avmarkeras ett och ett för att åsidosätta detta beteende och istället använda MIME-utskrift. Det kan vara praktiskt i fall som när du försöker skriva ut .dwg-filer med ett visningsprogram istället för pluginprogrammet för AutoCAD.

Mer information

Så här konfigurerar du jobb i Bluebeam StaplerBluebeam Stapler-guidenUtföra flera jobb samtidigt i Bluebeam Stapler

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Related Articles