Ändra ditt visningsnamn för Studio

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Ditt visningsnamn för Studio är det namn som visas bredvid dina aktiviteter i projekt och sessioner. Som standard används samma visningsnamn för både projekt och sessioner, men de kan ändras oberoende av varandra. Ändringar av ditt visningsnamn för Studio speglas i deltagarlistan, markeringslistan och sessionschatten (så som visas nedan).Om du istället vill ändra ditt BBID (dina inloggningsuppgifter för Studio) kan du läsa Uppdatera kontoinformationen för ditt Bluebeam-ID (BBID).

Studio-projekt

Så här ändrar du ditt visningsnamn för Studio-projekt:

 1. Öppna Revu. Gå till Revu > Inställningar.
 2. Gå till sidofältet och välj Allmänt och sedan Alternativ.
 3. Under Användare anger du det visningsnamn som du vill ha.
 4. Klicka på OK.

Studio-sessioner

Så här ändrar du ditt visningsnamn för Studio-sessioner:

 1. Spara allt arbete och logga ut ur alla instanser av Studio och/eller Drawings, även instanser på andra enheter. Det förhindrar att kommunikationsfel uppstår.
 2. Gå till kontosidan för din Studio-server:
 3. Ange e-postadressen för ditt BBID och välj Nästa.
 4. Ange det nuvarande lösenordet för ditt BBID och välj Logga in.
 5. Under Visa namn väljer du Ändra.
 6. Under Visa namn anger du det visningsnamn som du vill ha. Välj Spara.

Ditt nya visningsnamn används från och med nu för nya projekt och sessioner. Ditt ändrade visningsnamn kommer dock inte att gälla för nuvarande eller tidigare projekt och sessioner.

Instruktioner

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Inställningar

Studio

Ditt visningsnamn för Studio är det namn som visas bredvid dina aktiviteter i projekt och sessioner. Som standard används samma visningsnamn för både projekt och sessioner, men de kan ändras oberoende av varandra. Ändringar av ditt visningsnamn för Studio speglas i deltagarlistan, markeringslistan och sessionschatten (så som visas nedan).

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Studio

Inställningar

Bluebeam Gateway är en webbportal som du kan använda för att visa och hantera Enterprise Licenses och Open Licenses för Bluebeam-produkter. Klicka för att läsa mer.

Related Articles