Så här skapar du en revisionshistorik för PDF-filer i Studio-sessioner

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Även om ingen revisionshistorik sparas för filer i Studio-sessioner kan du skapa en genom att lägga till filer till en Session direkt från ett Studio-projekt. Med det här arbetsflödet kan du skapa en revisionshistorik genom att uppdatera projektfilen med nya versioner från sessionen.

Saker att tänka på

Innan vi går in på detaljerna i arbetsflödet finns det flera faktorer att ta hänsyn till:

Filtyper som stöds

Även om Studio-projekt stöder alla filformat som är kompatibla med program på din dator, stöder sessioner endast PDF-filer. Därför gäller det här arbetsflödet bara den filtypen.

Hur många filer lägger du till i sessionen?

Du kan ladda upp hur många filer som helst till ett projekt, men varje Studio-session rymmer högst 5 000 dokument med en storleksbegränsning på 1 GB per fil. Om det ursprungliga projektet innehåller fler än 5 000 filer måste du ändra arbetsflödet genom att skapa flera sessioner, enligt beskrivningen i den här artikeln.

Gör anpassningar först

Om du ska ladda upp filer som behöver kalibreras, eller om anpassade kolumner eller anpassade statusar har lagts till, bör du göra dessa ändringar innan du lägger till filerna i sessionen.Det här är viktigt eftersom även om du kan kalibrera en ritning i sessionen kommer skalan att återställas till sitt ursprungliga värde när du lämnar sessionen.

Om en fil har lagts till i en session innan ändringarna gjordes måste du ta bort den från sessionen och lägga till den igen efter att du har gjort ändringarna.

 1. Högerklicka på dokumentet i panelen Studio-session och välj Ta bort.
 2. Gå tillbaka till panelen Studio-projekt, högerklicka på filen och klicka på Ångra utcheckning .

Lägg till din projektfil i en session

 1. Starta ett projekt och ladda upp den PDF som du vill använda i sessionen.
 2. Högerklicka på på dokumentnamnet och klicka på Lägg till i ny session.Ange ett namn för den nya sessionen och klicka på OK.Om du vill lägga till flera dokument till sessionen kan du välja alla dokument i ett projekt som du vill ha med och sedan högerklicka på ett av dem och välja Lägg till i [sessionsnamn].
 3. Den nya sessionen öppnas automatiskt och visar att dokumentet har checkats ut till sessionen.
 4. När du har markerat filen i sessionen och vill skapa en ny revision i projektet högerklickar du på filnamnet och klickar på Uppdatera projektkopia .En dialogruta för incheckning visas.
 5. Ange önskade kommentarer och klicka på Checka in. En kopia av ditt arbete läggs till i ditt ursprungliga projekt som den senaste dokumentversionen.
  Ett meddelande om mottagen begäran visas när incheckningsbegäran har mottagits.

Om du går in i projektet igen kan du öppna Revisionshistorik för att se en lista över dina dokumentrevisioner. När allt arbete i sessionen är klart och du har skapat dina revisioner kan du avsluta sessionen och ladda upp en sessionsrapport till projektet.

Instruktioner

Revu 2019

Studio

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Problem

Du behöver använda en Bluebeam Studio-session när du arbetar med filer tillsammans med andra, men vill gärna ha en samling dokumentrevisioner och en revisionshistorik för varje fil.

Lösning

Även om ingen revisionshistorik sparas för filer i Studio-sessioner kan du åstadkomma detta genom att först skapa ett Studio-projekt och sedan ladda upp de ursprungliga versionerna av dina filer till det. När du har gjort detta kan du flytta över filerna till en ny eller befintlig session enligt instruktionerna nedan. Uppdatera projektkopiorna regelbundet med nya versioner från sessionen baserat på dina framsteg.

Saker att tänka på först

Innan vi går in på detaljerna i arbetsflödet finns det några faktorer att ta hänsyn till:

Filtyper som stöds

Medan Studio-projekt har stöd för alla filformat som är kompatibla med program på din dator, har sessioner endast stöd för PDF-filer, så det här arbetsflödet gäller bara den filtypen.

Hur många filer lägger du till i sessionen?

Du kan ladda upp hur många filer som helst till ett projekt, men varje Studio-session rymmer högst 5 000 dokument med en storleksbegränsning på 1 GB per fil.Om det ursprungliga projektet innehåller fler än 5 000 filer måste du ändra arbetsflödet genom att skapa flera sessioner, enligt beskrivningen i den här artikeln.Du hittar mer information om de här ämnena och ytterligare vägledning om Bluebeam Studio på vår webbplats.

Så här går det till

För enkelhetens skull börjar vi med att gå igenom de specifika stegen i arbetsflödet med ett enda dokument, efter att du har startat ditt projekt och laddat upp filen:

Om du ska ladda upp filer som behöver kalibreras, eller lägga till anpassade kolumner eller anpassade statusar, bör du göra det innan du lägger till dem i sessionen. Det här är viktigt för även om du kan kalibrera en ritning i sessionen, går det inte att använda funktionen Lagra skalan på sidan.

Om en fil har lagts till i en session innan ändringarna gjordes måste du radera den från sessionen, gå tillbaka in i projektet, högerklicka på filen och klicka på Ångra utcheckning eller Återkalla utcheckning . Då kan du checka ut filen igen, göra ändringarna, checka in filen och lägga till den i sessionen igen.
 1. När du har laddat upp filen högerklickar du på den och klickar på Lägg till i ny session.
 2. Ange ett namn på den nya sessionen och klicka på OK.

  Den nya sessionen öppnas automatiskt och visar att dokumentet är utcheckat till sessionen.Du kan antingen fortsätta att arbeta med filen i sessionen eller klicka på Lämna för att lämna sessionen.

 3. När du har markerat filen i sessionen och kommit till en punkt då du vill skapa en ny revision i projektet, högerklickar du på filnamnet och klickar på Uppdatera projektkopia .

  Dialogrutan Checka in visas, där du kan skriva in kommentarer och klicka på Checka in, så att en kopia av ditt arbete läggs till i det ursprungliga projektet som den senaste dokumentrevisionen.

  Ett meddelande om mottagen begäran visas så småningom för att bekräfta att incheckningsbegäran har tagits emot.

  Om du går in i projektet igen kan du öppna Revisionshistorik för att se en lista över dina dokumentrevisioner.

 4. När allt arbete i sessionen är klart och du har skapat dina revisioner kan du avsluta sessionen och ladda upp en sessionsrapport till projektet.

Det som är så bra med det här arbetsflödet är att om ditt ursprungliga projekt innehåller flera dokument eller dokumentmappar, kan du också lägga till varje fil eller flera filer i olika sessioner genom att upprepa steg ett där du lägger till dem i en befintlig eller ny session. Det är användbart om antalet filer i projektet överskrider gränsen på 5 000 dokument för Studio-sessioner.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Studio

Genom att skapa en revisionshistorik för en Studio-session kan du hålla reda på alla ändringar som ditt team har gjort.

 

Related Articles