Skapa och mäta bågar och kurvor

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Revu kan skapa kurvor efter mått för omkrets och area och även andra polygon- och polylinjeformade markeringar, däribland:

 • Polylinje
 • Polylinjeskiss till skala
 • Polygon
 • Moln
 • Volym
 • Polygonskiss till skala .

Eftersom det finns så många typer av markeringar med stöd för kurvor hänvisar vi till dem som ”polylinje” nedan, men kom ihåg att detta gäller alla de markeringar som anges ovan.Det enklaste sättet att komma igång med att skapa en kurva är att skapa en polylinje och sedan konvertera kontrollpunkterna (de gula handtagen vid varje punkt på polylinjen) eller linjesegmenten till kurvor.

Konvertera ett linjesegment till en kurva

Så här konverterar du ett linjesegment:

 1. Högerklicka på ett linjesegment i en polylinje.
 2. Klicka på Konvertera till båge .

Två nya kontrollpunkter visas i ändarna av handtagen. Du använder dem för att styra bågens riktning och kurva.

 • Dra handtaget från kontrollpunkten för att sträcka ut kurvan.
 • Rotera handtaget för att ändra vinkeln på kurvan när den lämnar kontrollpunkten.

Om du konverterar två angränsande linjesegment visas två handtag på den kontrollpunkten. Dessa styr kurvan på båda sidor av punkten. Handtagen kan roteras var för sig, så du kan ha en kurva på ena sidan av punkten och en rak linje på den andra.Bilden nedan visar processen för att konvertera en polylinje till en kurva. Från vänster till höger ser vi en polylinje, samma polylinje efter att det högra linjesegmentet har konverterats och till slut visas kurvorna efter att handtagen har flyttats.

Konvertera en kontrollpunkt

Så här konverterar du en kontrollpunkt:

 1. Högerklicka på en kontrollpunkt.
 2. Klicka på Kontrollpunkt > Konvertera kontrollpunkt till kurva

– eller –

 1. I verktygsfältet Kontrollpunkt klickar du på Konvertera kontrollpunkt till kurva
 2. Klicka på den kontrollpunkt du vill göra en kurva av.

– eller –

 • Håll ned Ctrl-tangenten och klicka på kontrollpunkten.

Att konvertera en kontrollpunkt skiljer sig från att konvertera ett linjesegment eftersom de två handtagen är låsta till varandra – om du roterar ett handtag roteras även det andra. Detta gör att du kan skapa en jämn kurva på vardera sidan av punkten.Bilderna nedan visar samma polylinje som användes ovan, men den här gången har den övre högra kontrollpunkten konverterats och handtagen har flyttats för att ändra kurvan.

Lägg till och ta bort kontrollpunkter

Det går snabbt att lägga till eller ta bort kontrollpunkter från en befintlig polylinje.Lägg till kontrollpunkt:

 1. Högerklicka på ett linjesegment.
 2. Klicka på Kontrollpunkt > Lägg till kontrollpunkt

– eller –

 • Håll Skift-tangenten nedtryckt och klicka på ett linjesegment.
En ny punkt läggs till på den plats där du klickar eller högerklickar.
 

Ta bort kontrollpunkt:

 1. Högerklicka på en kontrollpunkt.
 2. Klicka på Kontrollpunkt > Ta bort kontrollpunkt.

– eller –

 • Håll Skift-tangenten nedtryckt och klicka på en kontrollpunkt.

Rita kurvor

Du kan också rita kurvor direkt i PDF:en i stället för att redigera en befintlig polylinje:

 1. Håll ned Ctrl-tangenten när ett polylinjeverktyg är aktiverat och klicka och dra.
 2. En ny punkt skapas där musknappen släpps.
 3. Fortsätt att klicka, dra och släppa för att skapa fler punkter.
 4. Tryck på Enter för att slutföra polylinjen.

Det är lite mer komplicerat att rita kurvor, så kom ihåg att du kan ändra kurvorna när du har ritat klart.

Mätningar

Nu provar vi att använda den här informationen för att skapa ett areamått för en gräsmatta i friformat. Bilden nedan visar förloppet då en area skapas och sedan justeras för att matcha konturen.

 1. Skapa en area med elva punkter som utgör en grov kontur av formen. Börja med en i varje hörn och för varje kurva. Du kan skapa ytterligare punkter om det behövs.
 2. Skapa kurvor med hjälp av Konvertera kontrollpunkt till kurva när en punkt har kurvor på vardera sidan och Konvertera till båge när en linje har en vinkel i ena eller båda ändarna, som uteplatsens sidor längst ner.
 3. Flytta till sist handtagets kontrollpunkter för att finjustera formen på arean tills den matchar konturen.

Revu 2019

Revu 2017 och tidigare

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Mätning

Gruppering av markeringar är praktiskt när du vill kombinera flera markeringar som du använder ofta. Följ de här stegen för att skapa egna markeringar:

Related Articles