Skapa anpassade markeringar och spara dem i Tool Chest

Denna artikel gäller:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Lägga till markeringar i Tool Chest

Tool Chest lagrar anpassade markeringar så att du snabbt kan lägga till dem i dina PDF-filer och på så vis slippa skapa dem på nytt varje gång. Tool Chest är förinställt med flera markeringssamlingar som kallas verktygssatser. Du kan skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och även dela anpassade verktygssatser med andra användare.

Så här lägger du till en markering i Tool Chest:

 1. Klicka på Tool Chest (Alt+X).
 2. Högerklicka på en markering, klicka på Lägg till i Tool Chest och välj sedan namnet på verktygssatsen.

Ställ in anpassade markeringar som standard

 1. Välj ett verktyg som du vill anpassa, till exempel Textruta, Moln eller Polylinje. 
 2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper (ALT+P). Panelen Egenskaper visas. 
 3. Ställ in verktygets egenskaper som du vill ha dem, till exempel färg, linjetjocklek eller teckenstorlek. 
 4. Gå längst ner i panelen Egenskaper och välj Ange som standard.

Det valda verktyget visas nu som standard med de egenskaper som du har angett. 

Gruppera markeringar och lägga till dem i Tool Chest

Markeringsverktygen i Revu kan grupperas så att det går att flytta, storleksändra, kopiera och lägga till dem i Tool Chest tillsammans som en enskild markering.

 1. Håll ner Skift för att välja flera markeringar.
 2. Högerklicka på en av de valda markeringarna och klicka på Gruppera (Ctrl+G).
 3. Högerklicka på den grupperade markeringen, klicka på Lägg till i Tool Chest och välj sedan önskad verktygssats.

Skapa och importera verktygssatser

Du kan skapa nya verktygssatser för att bättre organisera de anpassade markeringar som du skapar. Den nya verktygssatsen visas automatiskt i Tool Chest och kommer att vara tillgänglig som ett alternativ när du klickar på Lägg till i Tool Chest.

Lägg till en ny verktygssats

 1. Klicka på rullgardinsmenyn Tool Chest längst upp i Tool Chest-panelen och sedan på Hantera verktygssatser. Dialogrutan Hantera verktygssatser visas.
 2. Klicka på knappen Lägg till.
 3. Klicka på Ny, ange en titel och klicka sedan på OK.

Lägg till en befintlig verktygssats

Du kan också lägga till en verktygssats som har importerats eller delats med dig som befintlig .btx-fil.

 1. Gå till panelen Tool Chest och klicka på rullgardinsmenyn Tool Chest.
 2. Välj Hantera verktygssatser. Dialogrutan visas.
 3. Klicka på Lägg till…
 4. Välj Befintlig och ange .btx-filens fullständiga/relativa sökväg, eller klicka på knappen Bläddra längst till höger för att leta efter verktygssatsen på din dator via utforskaren.
  Lägg till en befintlig verktygssats
  Om du anger den fullständiga sökvägen hittas en .btx-fil på din lokala enhet. Om du använder en relativ sökväg kommer du till en verktygssats enligt dess mapplats. En relativ sökväg är användbart om du försöker lägga till en verktygssats som är sparad på en delad enhet eller i ett DMS.
 5. Kontrollera att Visa och Visa i alla profiler är markerade under Alternativ. Välj Relativ sökväg om du har angett en relativ sökväg ovan.
 6. Klicka på OK.

Mer information om att importera verktygssatser finns i artikeln Så här delar du verktygssatser.

Jämförelse mellan egenskapsläget och ritläget

Markeringar i Tool Chest har två olika lägen. Ritläget skapar en exakt kopia av det du la till i Tool Chest. Egenskapsläget skapar en ny markering med samma visuella egenskaper som den ursprungliga markeringen (dvs. färg, form och storlek).

Dubbelklicka på ikonen i Tool Chest för att växla mellan lägena. Ikonen ändras för att visa skillnaderna mellan de två lägena.

Jämförelse mellan ritningsläget och egenskapsläget
Grupper och stämplar visas alltid i ritläget.

Jämförelse mellan symbolvyn och detaljvyn

När du har flera liknande markeringar sparade i Tool Chest kan det vara svårt att skilja dem åt i den vanliga symbolvyn.

Detaljvyn visar markeringar i en verktygssats tillsammans med information som ämne, kommentar och etiketter, vilket gör det enklare att skilja dem åt.

Så här ändrar du vyn för en verktygssats:

 1. Klicka på ikonen Inställningar för din(a) verktygssats(er).
 2. Välj antingen Symbol  eller Detalj i rullgardinsmenyn.
  Jämförelse mellan symbolvyn och detaljvyn

Undantag

Det finns vissa markeringar som inte kan inkluderas i verktygssatser. Dessa undantag är:

 • Anteckningar
 • Hyperlänkar
 • Bifogade filer
 • Textredigeringsverktyg (granskning av text , understrykning , vågig linje , genomstrykning och textmarkering )
 • Symboler som redan har en sekvens eller åtgärd definierad.

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och äldre

Sammanfattning

Använda Tool Chest för att skapa och spara anpassade markeringar

Relevanta produkter

Bluebeam Revu


Tool Chest är en av Revus mest effektiva funktioner. Den innehåller markeringar och symboler som snabbt kan återanvändas, vilket gör arbetet snabbare och enklare. Tool Chest är förladdat med flera symbolsamlingar som kallas verktygssatser.

Du är inte begränsad till att enbart använda dessa verktygssatser. Du kan också skapa dina egna med hjälp av markeringsverktygen i Revu. Du kan lägga till enskilda markeringar – till exempel en textruta eller ett areamått – eller gruppera olika typer av markeringar så att de fungerar som en enda symbol. Det är bara ett fåtal typer av markeringar som inte kan användas i Tool Chest.

Du kan också dela dina verktygssatser med andra Bluebeam-användare i ditt team så att olika användares arbete blir konsekvent.

Det första du behöver göra är att visa Tool Chest:

 • Klicka på Tool Chest-ikonen i den vänstra eller högra panelen, eller
 • Tryck på Alt+X.
Det finns en lista med Revus tangentbordsgenvägar i menyn Revu Hjälp och på vår webbplats.

Lägg till i Tool Chest

Det är enkelt att lägga till en markering i Tool Chest. Det finns två metoder:

 • Högerklicka på en markering, klicka på Lägg till i Tool Chest och sedan på namnet på verktygssatsen eller
 • Dra en markering från Senast använda verktyg till den verktygssats där du vill spara den.

Så här kan du till exempel lägga till tre olika markeringsfärger i Tool Chest.

 1. Tryck på Alt+P för att visa fliken Egenskaper.
 2. Rita tre markeringar i PDF-filen.
 3. Välj den första markeringen och ändra färgen till röd.
 4. Ändra den andra till blå och den sista till grön.
 5. Högerklicka på den röda markeringen, klicka på Lägg till i Tool Chest och sedan på Mina verktyg.
 6. Upprepa samma sak för den blå och den gröna markeringen.

Nu kan du snabbt använda tre olika markeringsfärger.

Ställ in anpassade markeringar som standard

 1. Välj ett verktyg som du vill anpassa, till exempel Textruta, Moln eller Polylinje. 
 2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper (ALT+P). Panelen Egenskaper visas. 
 3. Ställ in verktygets egenskaper som du vill ha dem, till exempel färg, linjetjocklek eller teckenstorlek. 
 4. Gå längst ner i panelen Egenskaper och välj Ange som standard.

Det valda verktyget visas nu som standard med de egenskaper som du har angett. 

Jämförelse mellan egenskapsläget och ritläget

Enskilda markeringar som läggs till i Tool Chest kan användas i två olika lägen. Egenskapsläget skapar en ny markering med samma visningsegenskaper (till exempel färg och linjetjocklek). Ritläget skapar en exakt kopia av det du la till i Tool Chest. Med ritläget kan du till exempel skapa en grön textruta som innehåller en lång anteckning som du använder om och om igen, medan egenskapsläget skapar en tom grön textruta.

Dubbelklicka på ikonen i Tool Chest för att växla mellan lägena. Ikonen ändras för att visa skillnaderna mellan de två lägena.

Grupper och stämplar är alltid i ritläget.

Gruppera flera markeringar och lägg till dem i Tool Chest

Markeringsverktygen i Revu kan användas som byggstenar för att skapa mer komplexa anpassade symboler. Dessa kan sedan ”grupperas” till en enda markering – vilket gör att de kan flyttas, storleksändras och kopieras som ett enda element – och sedan läggas till i Tool Chest.

Här är ett snabbt exempel på hur du skapar en grupperad symbol:

 1. Skapa en textruta.
 2. Skapa en rektangel runt rutan.
 3. Håll Skift nedtryckt och rita en markeringsrektangel runt de markeringar som du precis har skapat. Samtliga markeringars kontrollpunkter visas när de är valda.
 4. Högerklicka på en av markeringarna och klicka sedan på Gruppera Ctrl+G. En enda markering skapas, med bara en uppsättning kontrollpunkter.
 5. Högerklicka på den grupperade markeringen och klicka sedan på Lägg till i Tool Chest och därefter på Mina verktyg.

Alla de förladdade verktygssatserna i Revu har skapats på exakt samma sätt. Använd gärna en befintlig symbol i Revu som utgångspunkt för att skapa dina anpassade symboler. Det är bara att lägga till en av de befintliga symbolerna i PDF-filen, högerklicka på den och sedan klicka på Avgruppera markeringar. Då delas gruppen upp i separata markeringar igen. Ändra dessa för att skapa den symbol du behöver.

Lägga till information i din anpassade verktygssats

Det är inte bara markeringarnas utseende som du kan ändra. Du kan också lägga till information som ska tas med varje gång en symbol läggs till i PDF-filen. Du kan till exempel ändra ämnet i fliken Egenskaper till något mer beskrivande.

Skapa areamått med olika ämnen och färger

Jag demonstrerar det här med ett exempel. Du kan ange areamått för två olika golvmaterial genom att ändra ämnet och färgen. Då blir det lätt att se mängderna för olika material. Prova att göra så här:

 1. Lägg till två areamått i PDF-filen.
 2. Ändra ämnet för det första till Trägolv och färgen till grön.
 3. Ändra ämnet för det andra till Matta och färgen till blå.
 4. Lägg till båda i Tool Chest.
 5. Ändra symbolerna till egenskapsläget.

Du kan ta det här ett steg längre genom att också ändra alternativen Fyllnadsfärg och Textfärg, samt markera kryssrutan Markera i fliken Egenskaper. Samma ändringar kan utföras för övriga måttyper.

Skapa en enkel symbol med dynamisk text:

Dynamisk text stöds inte direkt av symboler, men du kan ta med en stämpel som innehåller dynamisk text. Den dynamiska texten uppdateras när symbolen läggs till i PDF-filen. I en tidigare artikel beskrevs dynamisk text i detalj.

Här är ett snabbt exempel på hur du skapar en symbol som innehåller dynamisk text:

 1. Lägg till stämpeln DateTime i PDF-filen.
 2. Skapa en rektangel rektangel runt stämpeln.
 3. Välj och gruppera Ctrl+G dem.
 4. Högerklicka och klicka sedan på Lägg till i Tool Chest.
 5. Lägg till symbolen i PDF-filen

Den dynamiska texten för datum och tid uppdateras när symbolen läggs till i PDF-filen.

Skapa en verktygssats

Olika typer av symboler kan ordnas i olika verktygssatser så att du kan skapa egna verktygssatser och även distribuera dem till andra användare.

Så här skapar du en ny verktygssats:

 1. Klicka på knappen Hantera verktygssatser egenskaper i verktygsfältet Tool Chest. Dialogrutan Hantera verktygssatser visas.
 2. Klicka på knappen Lägg till.
 3. Klicka på Ny, skriv en titel och klicka sedan på OK.

Den nya verktygssatsen visas automatiskt i Tool Chest och läggs till i listan med verktygssatser när du klickar på Lägg till i Tool Chest.


Undantag

Det finns vissa markeringar som inte kan inkluderas i verktygssatser. Dessa undantag är anteckningar, hyperlänkar, bifogade filer och textredigeringsverktyg (granskning av text , understrykning , vågig linje , genomstrykning ) och textmarkering , samt symboler som redan har en sekvens eller åtgärd definierad.

Användbara genvägar

Välja markeringar

Det finns några olika sätt att välja flera markeringar, till exempel följande:

 • Skift+klicka
 • Skift+dra rektangel, vänster till höger, höger till vänster.
 • Lassoverktyget lasso Shift+O
 • Ctrl+A för att välja alla markeringar på en sida.
 • Välj markeringarna i markeringslistan markeringslista.

Om du vill veta mer om att anpassa, skapa och spara anpassade markeringar eller skapa verktygssatser för beräkningar hittar du mer information på vår webbplats eller i hjälpguiden för Revu. Vi har också en samling videoguider och svar på vanliga frågor som hjälper dig med att använda andra funktioner i Revu.

Instruktioner

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Revu 2017 och tidigare

Markera

Med Revu kan du skapa dina egna verktygssatser med enskilda eller grupperade markeringar, och även dela anpassade verktygssatser med andra användare. Gör så här för att komma igång.

Related Articles