Skapa grupperade markeringar med rätt ämne

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Skapa grupperade markeringar

Gruppering av markeringar är praktiskt när du vill kombinera flera markeringar som du använder ofta. Följ de här stegen för att skapa egna markeringar:

Steg 1: Rita med hjälp av markeringsverktygen

Rita upp elementen för din anpassade markering. Du kan använda cirklar Cirkelikon, rektanglar Rektangelikon, linjer Linjeikon eller någon annan typ av markering.

Steg 2: Välj och gruppera elementen

Välj nu samtliga element. Det finns flera sätt att välja flera element.

 • Håll Skift-tangenten nedtryckt och välj elementen ett i taget.
 • Använd verktyget Välj Valpils-ikon (V) för att rita en rektangel runt samtliga element.
 • Använd verktyget Lasso Lasso-ikon i Revu (Skift+O) för att välja element som korsar ett oregelbundet format område.
 • Välj flera objekt i markeringslistan Ikonen för markeringslistan (Alt+L).

När samtliga element har valts är du redo att gruppera dem. Högerklicka på ett av elementen och välj Gruppera (Ctrl+G) i rullgardinsmenyn. De blå gränslinjerna och handtagen för varje element omvandlas till en enda gränslinje och uppsättning handtag efter att elementen har grupperats.

Byta namn på grupperade markeringar

När markeringarna har grupperats får de benämningen Grupp i kolumnen Ämne i markeringslistan Ikonen för markeringslistan. Detta kan vara förvirrande om du har skapat flera grupper av markeringar och behöver se skillnad på dem i markeringslistan. Du kan byta namn på en grupp markeringar genom att följa de här stegen:

 1. Gå till markeringslistan Ikonen för markeringslistan och leta upp den grupperade markering som du vill byta namn på.
 2. Dubbelklicka på dess förvalda ämnesnamn (i kolumnen Ämne). Den grupperade markeringen markeras även på sidan när du klickar.
 3. Skriv in önskat ämnesnamn i markeringslistan Ikonen för markeringslistan och tryck på Enter-tangenten.

Nu har din grupperade markering ett eget namn.

Spara markeringar

En markering eller grupp markeringar kan sparas i Tool Chest Ikonen för Tool Chest i Revu (Alt+X) och återanvändas. Du ser din nyligen skapade symbol i avsnittet Senaste använda verktyg i Tool Chest Ikonen för Tool Chest i Revu. Klicka på symbolen och dra den till avsnittet Mina verktyg, eller till någon av dina andra verktygssatser. Nu är symbolen tillgänglig att användas när som helst.

Om du vill spara en markering och vill att den ska visas med ditt anpassade ämne i markeringslistan varje gång, ska du se till att byta namn på den innan du fortsätter. Annars kommer markeringen att visas som Grupp i markeringslistan Ikonen för markeringslistan.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Instruktioner

Markera

Revu räknar löpande samtliga markeringstyper i markeringslistan. Du kan hålla koll på antalet av en specifik markering i dokumentet, precis som om du använde ett sekvensverktyg.

Related Articles