Så här skapar du en innehållsförteckning i Revu

Gäller för:

 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

I Revu kan du skapa en innehållsförteckning med länkar till sidorna i en PDF. Om PDF-filen redan innehåller bokmärken är processen inte svårare än att exportera bokmärkena till en ny PDF-fil och sedan infoga den i början av det ursprungliga dokumentet.

Skapa en innehållsförteckning

 1. Öppna en PDF i Revu.
 2. Använd funktionen Exportera bokmärken för att skapa en ny PDF som innehåller en hyperlänkad lista över de befintliga bokmärkena:
  1. Gå till Fönster > Paneler > Bokmärken (Alt+B).
  2. Från verktygsfältet i panelen Bokmärken går du till Bokmärken > Exportera bokmärken .
   Dialogrutan Exportera bokmärken visas.
  3. Kontrollera att Öppna fil efter skapande är markerat och tryck på Spara.
   En ny PDF med en hyperlänkad lista över bokmärken från den ursprungliga filen öppnas.
 3. Använd funktionen Infoga sidor för att infoga den nya PDF-filen i början av ditt dokument:
  1. Gå till fliken med den ursprungliga PDF-filen och gå sedan till Dokument > Infoga > Sidor från dokument (Ctrl+Skift+I).
   Dialogrutan Infoga sidor visas.
  2. Klicka på Lägg till och välj sedan den nyss skapade PDF-filen sparad som Ursprungligt filnamn_Bokmärken.
   Alternativt kan du klicka på Lägg till öppna filer och ta bort alla dokument utom den hyperlänkade PDF-filen ur listan.
 4. I avsnittet Till i dialogrutan Infoga sidor klickar du på rullgardinsmenyn och väljer sedan Före.
 5. Klicka på alternativknappen Första sidan.
 6. Klicka på OK.

Om inga bokmärken finns

Kontrollera först om dokumentet innehåller sökbar text. Om det gör det kan du använda AutoMark för att skapa bokmärken automatiskt. Alternativt kan du lägga till bokmärken manuellt.

Instruktioner

Revu 2019

PDF-hantering

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Har du någonsin velat skapa en innehållsförteckning för en PDF med flera sidor, men inte vetat hur du skulle göra?Om du använder Revu eXtreme 12 eller senare kan du skapa en genom att kombinera Batch Link och AutoMark 2.0 .

Processen går i korthet ut på att skapa sidetiketter baserade på befintliga bokmärken och använda Batch Link för att generera en CSV-fil med en lista över sidetiketterna. Du konverterar sedan filen till en PDF, som du lägger till i början av dokumentet som innehållsförteckning. När du har gjort det kör du Batch Link igen för att skapa länkar mellan objekten i innehållsförteckningen och motsvarande sidor i resten av dokumentet.

Innan vi börjar ska vi gå igenom vad du behöver tänka på innan du utför den här processen:

 1. Du måste använda Revu eXtreme 12 eller senare.
 2. Dokumenten måste redan innehålla bokmärken.
  • Om de gör det kan du gå vidare till nästa avsnitt.
  • Om de inte gör det kontrollerar du om filerna innehåller sökbar text, och kör Batch OCR på alla sidor eller dokument där texten inte är sökbar. När du är klar med batch-OCR-processen använder du funktionen AutoMark 2.0 för att skapa dina bokmärken baserat på minst ett sidområde. När det gäller en arkitektritning kan du till exempel välja ritningsnumret som område 1 och ritningstiteln som område 2.

Skapa innehållsförteckningen

Nu när vi är klara med förarbetet går vi igenom stegen för att skapa innehållsförteckningen.

Skapa sidetiketterna

 1. Gå till fliken Miniatyrbilder (Alt+T) och klicka på Skapa sidetiketter .
 2. Klicka på alternativknappen Bokmärken.
 3. När dialogrutan Sidetiketter öppnas klickar du på OK.

  Sidetiketterna som visas på fliken Miniatyrbilder bör stämma överens med namnen på motsvarande bokmärken i listan på fliken Bokmärken (Alt+B). Om de inte gör det kan du ändra sidetiketterna manuellt så att de stämmer.

 4. Spara filen och låt den vara öppen.

Skapa CSV-filen

 1. Öppna dialogrutan Batch Link genom att gå till Arkiv > Batch > Link > Ny.
 2. Klicka på Lägg till öppna filer och klicka sedan på Nästa.
 3. Markera alternativknappen Sidetikett.
 4. Klicka på Generera. Då genereras en lista över söktermer och deras mål.
 5. Klicka på Exportera, som du hittar långt ner till vänster i dialogrutan Batch Link, och spara listan som en CSV-fil.
 6. Stäng fönstret Batch Link genom att klicka på Avbryt.(Vi kommer inte att skapa de slutliga länkarna just nu.)

Skapa sidan med innehållsförteckningen

 1. Öppna CSV-filen i Microsoft Excel. Du ser två kolumner med information. Den ena innehåller listan över sidetiketter och den andra listan över motsvarande sidnummer.
 2. Radera listan med sidnummer (kolumn B). Vi behöver bara informationen om sidetiketterna.
 3. Använd Bluebeam-pluginprogrammet i Excel för att konvertera filen till en PDF som du sparar på hårddisken.
 4. Gå tillbaka till Revu och använd Infoga sidor (Dokument > Sidor > Infoga sidor) för att lägga till PDF-filen som du precis har skapat i början av det ursprungliga dokumentet.
 5. Spara den ursprungliga filen igen och låt den vara öppen.

Skapa hyperlänkar för innehållsförteckningen

I det här steget gör du den sida som du har lagt till i början av dokumentet till en ”aktiv” innehållsförteckning med länkar till resten av sidorna.

 1. Kontrollera att den senaste versionen av den ursprungliga PDF-filen (som innehåller den nya sidan med innehållsförteckningen) är den enda filen som är öppen i Revu.
 2. Öppna dialogrutan Batch Link genom att gå till Arkiv > Batch > Link > Ny.
 3. Klicka på Lägg till öppna filer i dialogrutan Batch Link och klicka sedan på Nästa.
 4. Markera alternativknappen Sidetikett.
 5. Klicka på Generera. Då genereras en lista över söktermer och deras mål.
 6. Klicka på Kör längst ner till höger i dialogrutan Batch Link. Så småningom visas en Batch Link-översikt med antalet skapade hyperlänkar.

Instruktioner

Revu 2017 och tidigare

Redigera dokument

Lär dig hur du skapar en innehållsförteckning för att förbättra navigeringen i din PDF.

Related Articles