Markören och markeringarna flyttar sig på ett oväntat sätt

Gäller för:

  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Problem

När du placerar ut markeringar verkar markören fastna på vissa punkter i dokumentet.

Orsak

Snap-funktionen är aktiverad. Snap gör det enklare att placera ut dina markeringar exakt där du vill ha dem genom att markören ”fästs” vid PDF-innehåll eller andra markeringar. De knappar som används för att aktivera och avaktivera snap-alternativen finns på två olika ställen – i menyn Visa och i Statusfältet, som du hittar längst ner i programfönstret för Revu. Knapparna markeras med blått när de är aktiva. Tryck på F8-tangenten för att visa Statusfältet om det inte syns för närvarande.

Statusfältet innehåller sex knappar som du kan använda för att snabbt växla mellan de här inställningarna. Det är viktigt att tänka på att Visa rutnät, Återanvänd och Synka inte har någon snap-funktionalitet. Alla tre är dock kopplade till placeringen av markeringar, vilket gör dem viktiga att ta upp.

Visa rutnät  (Skift+F9)Gör att rutnätspunkter visas på PDF-sidan. Det här gör inte att markören fästs vid punkterna.

Snap mot rutnät (Ctrl+Skift+F9): När det här alternativet är aktiverat fästs markören vid den närmaste rutnätspunkten, även om rutnätet inte visas.

Snap mot innehåll (Ctrl+Skift+F8): Markören fästs vid det underliggande innehållet i PDF-filen. En liten, fyrkantig markör med blå fyllning visar att markören är i närheten av en hörnpunkt som den kommer att fästas vid. En fyrkant (utan blå fyllning) visas när markören är nära ett objekt som den kommer att fästas vid.

Snap mot markering (Ctrl+Skift+F7): Markören fästs vid andra markeringar i PDF-filen, på samma sätt som Snap mot innehåll gör att den fästs vid PDF-innehåll. Horisontella och vertikala riktlinjer visas också, så att du kan fästa vid den horisontella eller vertikala placeringen av punkter på andra markeringar, även om de inte visas för tillfället. Snap mot markering är mycket användbart när du skapar former, eller arbetar med dokument där markeringarna måste vara helt i linje med varandra.

Återanvänd markeringsverktyg : Gör att samma verktyg kan användas flera gånger utan att du behöver trycka på samma knapp i verktygsfältet igen. Det här läget är användbart när du vill lägga till samma markering flera gånger i PDF-filen.

Synkronisera dokument och synkronisera sida: Gör att visningen av flera PDF-filer synkroniseras vid visning av dokument i något av lägena för Delad vy.


Tips och tangentbordsgenvägar

  • Snap mot innehåll fungerar endast med vektorinnehåll i PDF-filen. Funktionen fäster till exempel vid linjer och bågar i en PDF-fil som har skapats från en CAD-ritning. Den fäster inte vid bildinnehåll, som i en skannad PDF-fil. Klicka här om du vill veta mer om de olika typerna av innehåll på en PDF-sida.
  • Du kan inaktivera fästfunktionaliteten tillfälligt genom att hålla ned Ctrl-tangenten när du skapar en markering.
  • Håll ned Skift-tangenten när du skapar ett linje- eller längdmått för att fästa linjen vid 0, 45 eller 90 grader.
  • Snap mot innehåll är aktiverat som standard i mätverktygen . Håll Ctrl-tangenten nedtryckt för att tillfälligt stänga av snap-funktionen eller avmarkera kryssrutan Snap mot innehåll längst ner på fliken Mätningar om du vill stänga av den permanent.
  • Du kan anpassa storleken på rutnätet och vilka typer av punkter som dina markeringar ska fästas vid. Klicka på Revu > Inställningar och klicka sedan på Rutnät och Snap eller tryck på Ctrl+K och klicka sedan på Rutnät och Snap.
  • Dela vy gör att du kan dela upp visningen i Revu i flera paneler, så att du kan visa flera PDF:er samtidigt.

Revu 2019

Revu 20

Revu 2018

Felsökning

Related Articles