Anpassa inställningar för surfplatta

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

När du använder Revu på en surfplatta kan du ställa in din profil på surfplatteläge. Då ändras gränssnittet på en rad sätt för att passa användare med surfplattor. Om du vill göra din surfplatteupplevelse ännu bättre kan du ändra surfplatteinställningarna.

Så här kommer du åt surfplatteinställningarna:

 1. Gå till Revu > Inställningar (Ctrl+K) i menyraden.
 2. När dialogrutan Inställningar öppnas väljer du Fönster i listan till vänster. Du kommer automatiskt till fliken Surfplatta.

Du kan nu finjustera ett antal inställningar, till exempel:

 • Vilken markör som ska användas för verktygen Penna och Markera i surfplatteläget.
 • Hur Revu känner igen och markerar text när du använder verktygen Penna och Markera.
 • Tryckkänsligheten för verktygen Penna och Markera.
 • Tiden innan markeringar tillämpas (det här påverkar hur dina markeringar grupperas).
 • Om du kan aktivera lassoverktyget genom att högerklicka medan du använder verktygen Penna och Markera.

Mer information


Surfplatteinställningar (manual) – Fördjupad information om surfplatteinställningar.

Revu 2019

Revu 20

Instruktioner

Related Articles