Anpassade profiler importeras inte med samma inställningar på ett annat system.

Gäller för:

  • Revu 21
  • Revu 20
  • Revu 2019
  • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Problem

Du har anpassat en Revu-profil (t.ex. genom attvisa/dölja verktygsfält och paneler eller skapa verktygssatser, anpassade kolumner eller statusar) och exporterat den.Men när du importerar den till ett annat system har den inte samma inställningar eller utseende.

Orsak

När du redigerar en profil sparas inte ändringarna om du inte sparar dem manuellt eller stänger Revu.

Lösning

När du har anpassat en profil stänger du Revu och öppnar det igen eller väljer Revu > Profiler > Spara profil.

När du exporterar din profil måste du välja alternativet Inkludera beroenden för att inställningar och anpassningar som verktygssatser, anpassade kolumner, statusar och skrafferingsmönster ska inkluderas i den sparade profilen.

Felsökning

Revu 2018

Revu 2019

Revu 20

Revu 21

Inställningar

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Problem

Du har anpassat en Revu-profil (t.ex. genom attsätta på eller stänga av verktygsfält och flikar och skapa verktygssatser, anpassade kolumner eller statusar) och exporterat den, men när du importerar den till ett annat system har den inte samma inställningar eller utseende.

Varför händer detta?

När du redigerar en profil sparas inte ändringarna om du inte sparar dem manuellt eller stänger Revu.

Lösning

När du har anpassat en profil stänger du Revu och öppnar det igen, eller så klickar du på triangeln bredvid ikonen Profiler och klickar sedan på Spara profil .

När du nu exporterar din profil måste du markera kryssrutan Inkludera beroenden för att inställningar och anpassningar som verktygssatser, anpassade kolumner, statusar och skrafferingsmönster ska inkluderas i den sparade profilen.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Inställningar

Gör så här om din anpassade profil inte fungerar bra på en annan dator.

Related Articles