Så nekar du tillträde till en session och tilldelar om ägarskapet av markeringar

Denna artikel gäller:
 • Revu 20
I tidigare versioner av Revu var markeringar låsta till den användare som hade skapat dem, och de gick inte att redigera eller tilldela om. Även om avsikten var att spåra vem som skapat en markering, uppstod problem när den som hade lagt in markeringar lämnade pågående projekt. Från och med Revu 20.1 går det att tilldela om inaktiva användares markeringar till en annan medlem i sessionen. Därmed behöver man inte lika ofta överlagra markeringarna med rättelser, samtidigt som man behåller möjligheten att spåra markeringens författare.

Neka användare och överför deras markeringar

För att överföra ägarskap av markeringar måste du först neka en eller flera användare åtkomst och sedan välja en mottagare av deras markeringar.
Observera att när en användare har nekats och hans eller hennes markeringar har tilldelats om kommer den nekade användaren inte att kunna komma in i sessionen igen. Det främsta syftet med den här funktionen är att sessionsägare ska få möjlighet att tilldela om markeringar för användare som har lämnat ett pågående projekt eller slutat på det företag som projektet är kopplat till.
 1. Inuti sessionen går du till Sessionsinställningar och väljer fliken Deltagare. Du kan också välja Deltagaråtkomst under Deltagare.
 2. Markera den användare som du vill neka och välj Neka. Dialogrutan Neka användare visas, och du blir där tillfrågad om du vill låta nekade användares kommentarer vara låsta eller om du vill tilldela om dem.
  Figur 1. Dialogrutan Neka användare visas efter att du har nekat en användare. Du kan här välja att låta den nekade användarens markeringar vara låsta, eller tilldela om dem.
 3. Om du vill överföra ägarskapet av markeringarna väljer du Tilldela om deras markeringar för redigering. En listruta med sessionsdeltagare visas.
 4. Välj den deltagare som du vill överföra ägarskapet av markeringarna till och välj sedan Neka 1 användare.
  Du kan neka flera användare samtidigt, men deras markeringar kan då bara överföras till en annan användare ur deltagarlistan.
 5. Markeringarnas mottagare blir meddelade om att de måste stänga sina sessionsdokument och öppna dem igen innan de kan börja redigera. De blir också meddelade per e-post om att markeringar har överförts till dem.
  Figur 2. En e-postbekräftelse skickas till de överförda markeringarnas nya ägare.
Du kan också kontrollera i chatthistoriken att den aktuella användaren har nekats, och att hans eller hennes markeringar har överförts.

Saker att tänka på

 • Det är bara sessionsadministratörer och användare med behörigheten Deltagaråtkomst som kan neka en användare och överföra ägarskap av markeringar.
 • En nekad användare kan inte komma tillbaka in i sessionen när hans eller hennes markeringar har tilldelats om. Den här processen är permanent och kan inte ångras. 
 • Markeringslistan och eventuella tillhörande PDF-sammanfattningar speglar både markeringarnas ursprungliga författare och deras nya ägare.
 • Överföringar av markeringsägarskap som loggats i historiken kan exporteras som en del av sessionens loggrapporter.
 • Om du vill veta mer om omtilldelning av markeringar kan du läsa artikeln om att neka en befintlig användare åtkomst.

Instruktioner

Revu 20

Markera

När man arbetar i en Studio-session kan det hända att en medverkande lämnar ett projekt. I tidigare versioner av Revu var de markeringar som den användaren hade gjort låsta, och gick inte att redigera eller omtilldela. Från och med Revu 20.1 går det nu att omtilldela markeringar till en annan användare i en session. Därmed slipper man överlagra markeringarna med rättelser, samtidigt som man behåller möjligheten att spåra markeringens författare.

Revu 20

Instruktioner

Markera

Studio

När du arbetar med flera olika versioner av Revu förblir alla dina markeringar och verktyg bakåtkompatibla. Det gäller till exempel om du skickar ett dokument som är redigerat i Revu 20 till en kollega som använder Revu 2019. Det finns dock några skillnader som du bör ha i åtanke när du använder Revu 20 och även behöver arbeta med andra versioner.

Related Articles