Så här inaktiverar du linjetjocklek i en PDF

Gäller för:

  • Revu 21 och tidigare

Vad används alternativet Inaktivera linjetjocklek till?

I PDF-filer som har skapats med vektorgrafik används linjetjocklek för att definiera olika linjetyper och linjeformat i ritningen. Om du inaktiverar linjetjocklek kan du se vektorlinjerna i en PDF i deras oformaterade tillstånd, vilket kan vara användbart beroende på vad man vill uppnå. I den här artikeln diskuteras några sätt att förbättra arbetsflöden genom att aktivera eller inaktivera linjetjocklek.

Linjetjocklek aktiverat
 Ett dokument med linjetjocklek aktiverat.

 

Linjetjocklek inaktiverat
 Ett dokument med linjetjocklek inaktiverat.

 

När bör du inaktivera linjetjocklek?

Linjetjocklek är aktiverat som standard. I de flesta fall är det praktiskt att använda linjetjocklek när man tittar på en ritning, eftersom man då kan se de olika linjeformaten och linjetyperna i ritningen. Men om linjer med linjetjocklek överlappar varandra kan det vara svårt att skilja dem åt när man ska göra mätningar eller mängdavtagningar. Genom att inaktivera linjetjocklek kan du lättare se linjerna och därmed göra mer exakta markeringar och mätningar.

För att Avaktivera linjetjocklek väljer du Visa > Avaktivera linjetjocklek.

När bör du aktivera linjetjocklek?

Om linjetjocklek är avaktiverad kan det hända att dina PDF-filer inte ser likadana ut som dina kollegors, att dina dokument skrivs ut utan linjetjocklek eller att dynamisk fyllning inte håller sig innanför linjerna i ditt dokument. Linjetjocklek är bra när du ska navigera och markera i dina PDF-filer eftersom det gör att du kan se skillnad på olika linjetyper och linjeformat. Vi rekommenderar att du låter linjetjocklek vara aktiverat till dess att du behöver avaktivera det.

För att aktivera linjetjocklek väljer du Visa > Avaktivera linjetjocklek.

Om linjetjocklek är avaktiverat är ikonen Inaktivera linjetjocklek blåmarkerad.

Ögonblicksbilder och Inaktivera linjetjocklek

Om du använder verktyget Ögonblicksbild medan Avaktivera linjetjocklek är aktiverat kanske du lägger märke till att ritningen ser olika ut i Revu och på ögonblicksbilder.Det beror på att Avaktivera linjetjocklek bara påverkar utseendet på innehållet i din PDF-fil, inte markeringarna.Det går dock att justera verktyget Ögonblicksbild så att det fångar dokumentet med linjetjocklek avaktiverat.

Så här tar du ögonblicksbilder med linjetjocklek avaktiverat:

  1. Gå till Revu > Inställningar.
  2. Välj Verktyg på vänster sida.
  3. Avmarkera rutan intill Ta ögonblicksbilder som vektorer.
  4. Välj OK.

Instruktioner

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Gränssnitt och navigering

I PDF-filer som innehåller vektorgrafik – det vill säga de flesta ritningar från CAD-program – används linjetjocklek för att definiera olika linjetyper och linjeformat i ritningen. Genom att inaktivera linjetjocklek kan du se vektorlinjerna som din PDF består utan att något format används på dem.

Related Articles