Redigering av en PDF med införda markeringar förhindrar att markeringarna återställs

Gäller för:

 • Revu 21
 • Revu 20
 • Revu 2019
 • Revu 2018

Gå till andra versioner:

Problem

Redigering av en PDF med införda markeringar förhindrar att markeringarna återställs.

Orsak

Markeringar kan inte återställas eftersom redigering av sidinnehållet i en PDF-fil gör att de införda markeringarna ändras. Observera! Om du inför markeringar på en sida som redan innehåller införda markeringar i Revu kommer följande kommandon att innebära att inga införda markeringar på sidan kan återställas.

 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Radera innehåll
 • Klipp ut innehåll
 • Minska filstorlek
 • Tillämpa bortredigeringar
 • Färgbearbetning
  Om du använder Revu 21 måste du ha en prenumeration på Core eller Complete för att komma åt Färgbearbetning. För information om funktionerna i olika Revu 21-prenumerationer kan du klicka här.
 • Reparera PDF

Lösning

Om du tänker använda de här kommandona för att redigera en PDF som innehåller införda markeringar måste du återställa markeringarna innan du utför kommandona. Efteråt kan du införa markeringarna igen. Då kommer markeringarna att kunna återställas.

Att införa formulärfält är alltid permanent. Formulärfält kan aldrig återställas.

Se avsnittet om att införa markeringar i hjälpguiden för Revu om du vill veta mer om att införa/återställa markeringar.

Felsökning

Revu 21

Revu 20

Revu 2019

Revu 2018

Markering

Redigera dokument

Revu 20

Andra versioner av den här artikeln

Revu 2017 och tidigare

Sammanfattning

Redigering av en PDF med införda markeringar förhindrar återställning av alla markeringar.


Problem

Markeringarna kan inte återställas eftersom redigering av sidinnehållet i en PDF gör att de införda markeringarna ändras.

Lösning

Observera! Om du inför markeringar på en sida i Revu som redan innehåller införda markeringar kommer följande kommandon att innebära att inga införda markeringar på sidan kan återställas.

 • Redigera text
 • Sök och ersätt
 • Radera innehåll
 • Klipp ut innehåll
 • Reparera sidinnehåll
 • Färgbearbetning
 • Bortredigering
 • Minska filstorleken

Om du tänker använda de här kommandona för att redigera innehållet i en PDF som innehåller införda markeringar som du vill kunna återställa, måste du återställa markeringarna innan du utför kommandona.

Att införa formulärfält är permanent. Formulärfält kan aldrig återställas.

Felsökning

Revu 2017 och tidigare

Markering

Redigera dokument

Markeringarna kan inte återställas eftersom redigering av sidinnehållet i en PDF gör att de införda markeringarna ändras. När du inför markeringar i Revu ska du vara medveten om att följande kommandon, om de utförs på en sida som innehåller införda markeringar, gör att markeringarna på sidan inte kan återställas igen.

Related Articles